Aj v tomto roku vás prosíme o poukázanie 2% z dane
Občianskemu združeniu Sv. Jána Krstiteľa,
ktoré sa snaží podporiť zachovanie kultúrnych a duchovných hodnôt,
národnej kultúrnej pamiatky – farského kostola.

 

Tlačivo si môžete stiahnuť a editovať:
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby