Liturgický kalendár:

Štvrtok: Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy (sviatok)

Úmysly sv. omší:

Nedeľa 25.4.2021 7:30
9:00
10:30
Ivanka
Zálesie
Ivanka
Za Božiu pomoc pre matku a dieťa pri pôrode
Poďakovanie a prosba o Božie požehnanie pre rodinu
Za farníkov
Pondelok 26.4.2021
18:30
Ivanka + Ján Kadnár
Utorok
27.4.2021
7:00
Ivanka Za zdravie, dary Ducha Svätého a požehnanie pre rodinu
Streda 28.4.2021 18:30 Ivanka + Martina Feketeová
Štvrtok 29.4.2021 18:30 Ivanka + Oto Šnábel
Piatok 30.4.2021
18:30
Ivanka + Daniel Šimko
Sobota 01.05.2021
17:00
.
18:30
Zálesie
.
Ivanka
Za Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre rodinu
( sv. omša s platnosťou na nedeľu)
+ Zita Bučková
( sv. omša s platnosťou na nedeľu)
Nedeľa 02.05.2021 7:30
9:00
10:30
Ivanka
Zálesie
Ivanka
+Jozef a Irena a Jozef
+ Paulína a Štefan Fondrkoví
Za farníkov
 • Epidemiologická situácia na Slovensku sa postupne zlepšuje a stabilizuje, a tak sa budeme môcť stretnúť, hoci s obmedzeniami, pri slávení svätých  omší v kostoloch. Po trojmesačnom  zákaze sú od pondelka 19.4.2021 povolené  verejné bohoslužby. Počet veriacich na sv.  omši  v chráme je obmedzený – 1 osoba na 15 m². Počet veriacich v kostole na sv. omši je obmedzený, pre tých ktorí sa nezmestia do kostola, je vonku pripravené ozvučenie.
 • Dnes 25.4.2021 po všetkých svätých omšiach je zbierka na seminár. Pán Boh odmeň.
 • V pondelok 26.4.2021 pred sv. omšou sa modlíme mariánske večeradlo.
 • Mesiac máj je tradične venovaný mariánskej úcte. Pred každou sv. omšou sa budeme modliť Litánie loretánske, pozývame vás k spoločnej modlitbe k našej nebeskej Matke Márii.
 • V sakristiách kostolov si môžete zapísať úmysly na sväté omše na mesiac máj a jún.
 • Spovedanie je 1/2 hodinu pred sv. omšou.
 • V prípade, že ste ešte neprihlásili svoje dieťa na 1. sv. prijímanie, urobte tak čím skôr vyplnením a odovzaním prihlášky, ktorú si môžete vyzdvihnúť v sakristiách kostolov.
 • Aj v tomto roku vás prosíme o poukázanie 2% z dane Občianskemu združeniu Sv. Jána Krstiteľa, ktoré sa snaží podporiť zachovanie kultúrnych a duchovných hodnôt, akou je aj národná kultúrna pamiatka – kostol Sv. Jána Krstiteľa. Tlačivá o poukázaní 2% dane sú k dispozícii na stolíkoch kostolov, ako aj na farskej stránke fara.ivanka.sk
 • Farská kancelária je až do odvolania zatvorená. Kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom: fara.ivanka@gmail.com.
  Pri posielaní e-mailu, nezabudnite uviesť aj telefonický kontakt.
 • Upratovanie kostola bude mať v sobotu v Ivanke skupina č. 12 a v Zálesí skupina č. 6.
2021-04-25T09:03:35+02:0024. apríla 2021|Farské oznamy|
Go to Top