Liturgický kalendár:

Pondelok: Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov (sviatok)

Úmysly sv. omší:

Nedeľa 02.05.2021 7:30
9:00
10:30
Ivanka
Zálesie
Ivanka
+Jozef a Irena a Jozef
+ Paulína a Štefan Fondrkoví
Za farníkov
Pondelok 03.05.2021
18:30
Ivanka + z rodiny a poďakovanie Pánu Bohu pri životnom jubileu
Utorok
04.05.2021
7:00
Ivanka + a živí z rodiny
Streda 05.05.2021 18:30 Ivanka + z rodiny a známi, a za Božie požehnanie pre živých z rodiny
Štvrtok 06.05.2021 18:30 Ivanka + Jozef a Veronika Jaslovskí
Piatok 07.05.2021
18:30
Ivanka + Štefan a Helena Šimkoví a ostatní zosnulí z rodiny
Sobota 08.05.2021
17:00
.
18:30
Zálesie
.
Ivanka
Poďakovanie a prosba o Božie požehnanie pri životnom jubileu
( sv. omša s platnosťou na nedeľu)
+ Ján Kristínek a za Božie požehnanie pre živých z rodiny
( sv. omša s platnosťou na nedeľu)
Nedeľa 09.05.2021 7:30.
9:00.
10:30
Ivanka
Zálesie
Ivanka
Poďakovanie Pánu Bohu za 80 rokov života a prosba o Božie požehnanie.
+ Oľga a Ľubomír Slovákoví, sestra Ľubomíra, Anna Bartová, Júlia Révayová
a starí rodičia z obidvoch strán
Za farníkov
 • Epidemiologická situácia na Slovensku sa postupne zlepšuje a stabilizuje, a tak sa budeme môcť stretnúť, hoci s obmedzeniami, pri slávení svätých  omší v kostoloch. Po trojmesačnom zákaze sú od pondelka 19.4.2021 povolené verejné bohoslužby. V kostole môže byť 1 osoba na 15 m². Počet veriacich v kostole na sv. omši je obmedzený, pre tých ktorí sa nezmestia do kostola,  je vonku pripravené ozvučenie.
 • V pondelok 3.5.2021 pred sv. omšou sa modlíme mariánske večeradlo.
 • Spovedanie pred prvým piatkom:
  • Ivanka pri Dunaji:
   Pondelok od 18,00 hod. do sv. omše
   Utorok od 6,30 hod. do sv. omše
   Streda od 18,00 hod. do sv. omše
   Štvrtok od 18,00 hod. do sv. omše
   Piatok od 17,30 hod. do sv. omše
   Sobota od 17,30 hod. do sv. omše
  • Zálesie:
   Sobota od 16,00 hod. do sv. omše
 • Mesiac máj je tradične venovaný mariánskej úcte. Pred každou sv. omšou sa budeme modliť Litánie loretánske, pozývame vás k spoločnej modlitbe.
 • V sakristiách kostolov si môžete zapísať úmysly na sv. omše na jún.
 • Na budúcu nedeľu bude po všetkých sv. omšiach zbierka na katolícke masmédiá. Pán Boh odmeň.
 • V prípade, že ste ešte neprihlásili svoje dieťa na 1. sv. prijímanie, urobte tak čím skôr vyplnením a odovzaním prihlášky, ktorú si môžete vyzdvihnúť v sakristiách kostolov.
 • V prípade, že ste ešte neprihlásili svoje dieťa na 1. sv. prijímanie, urobte tak čím skôr vyplnením a odovzaním prihlášky, ktorú si môžete vyzdvihnúť v sakristiách kostolov.
 • Aj v tomto roku vás prosíme o poukázanie 2% z dane Občianskemu združeniu Sv. Jána Krstiteľa, ktoré sa snaží podporiť zachovanie kultúrnych a duchovných hodnôt, akou je aj národná kultúrna pamiatka – kostol Sv. Jána Krstiteľa. Tlačivá o poukázaní 2% dane sú k dispozícii na stolíkoch kostolov, ako aj na farskej stránke fara.ivanka.sk
 • Farská kancelária je až do odvolania zatvorená. Kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom: fara.ivanka@gmail.com. Pri posielaní e-mailu, nezabudnite uviesť aj telefonický kontakt.
 • Upratovanie kostola bude mať v sobotu v Ivanke skupina č. 13 a v Zálesí skupina č. 7.
2021-04-30T22:23:44+02:001. mája 2021|Farské oznamy|
Go to Top