Liturgický kalendár:

Piatok:  Sv. Terézia od Ježiša (z Avily), panna a učiteľka Cirkvi (spomienka)

Úmysly sv. omší:

Nedeľa
10.10.
 7:30
 9:00
10:30
15:00
Ivanka
Zálesie
Ivanka
Ivanka
+ z rodiny Vlčákovej, Neuhmarovej, Orlíkovej a Radimákovej (*)
Poďakovanie za 10 rokov manželského života a prosba o Božie požehnanie (**)
Za farníkov (*)
adorácia a modlitby za kňazov
Pondelok 11.10.
18:30
Ivanka + Helena a Ladislav Belačičoví a deti
Utorok
12.10.
Svätá omša nebude
Streda 13.10. 17:00
18:30
Zálesie
Ivanka
Za kajúcnosť celej rodiny ľudstva, za lásku k Bohu a milosrdenstvo k blížnym
Poďakovanie Pánu Bohu za 70 rokov života a prosba o Božie požehnanie pre rodinu
Štvrtok 14.10. 18:30 Ivanka Za zdravie a Božie požehnanie pre mamu
Piatok
15.10.
18:30 Ivanka + rodičia Ružena a Bohumír Bednároví a starí rodičia z obidvoch strán a za Božie požehnanie pre živých z rodiny
Sobota 16.10. 17:00
18:30
Zálesie
Ivanka
+ Paulína a Pavol Hrončekoví a ostatní zosnulí z rodiny z obidvoch strán (***)
Za Božie požehnanie pre rodinu Kosibovú (***)
Nedeľa 17.10.
  7:30
 9:00
10:30
Ivanka
Zálesie
Ivanka
+ Rudolf Krátky a manželka Terézia (*)
+ František, Zuzana a ostatní zosnulí z rodiny (**)
Za farníkov (*)

(* )   V nedeľu sväté omša v Ivanke budú za  priaznivého počasia za kaštieľom.
(**)  Kostol Zálesie.
(***) V sobotu sväté omše sú s platnosťou na nedeľu.

  • Dnes 10.10.2021 o 15,00 hod. bude vo farskom kostole adorácia a modlitby za kňazov.
  • Na základe aktuálnych pravidiel COVID AUTOMATU od 4.10.2021 ostáva okres Senec v stupni ostražitosti – oranžová farba. Ak sa budeme riadiť pri bohoslužbách spôsobom ZÁKLAD t.j. účasťou veriacich bez ohľadu na očkovanie, výsledok testovania a prekonania choroby, môžeme obsadiť v INTERIÉRI  25 % kapacity priestoru a v EXTERIÉRI 50 % kapacity priestoru. Vyžaduje sa povinný zoznam účastníkov. Upozorňujeme, že v  interiéri a pri hromadných podujatiach, pod  ktoré patria bohoslužby aj v exteriéri, sú všetci zúčastnení povinní nosiť rúško.
  • Vzhľadom na obmedzený počet veriacich v interiéri aj v exteriéri sv. omša v sobotu v Ivanke až do odvolania nebude ráno. Sv. omše v sobotu s platnosťou  na nedeľu budú slúžené v Zálesí o 17,00 hod. a v Ivanke o 18,30 hod.
  • V pondelok 11.10.2021 pred sv. omšou sa modlíme mariánske večeradlo.
  • Rodičom prvoprijímajúcich detí katechétky doručili prostredníctvom detí prihlášky. Deti, ktoré neboli pokrstené v našej farnosti potrebujú krstný list,  rodičia si ho vyžiadajú vo farnosti, kde boli pokrstení. Bez krstného listu  prihlášku neprevezmeme.
  • Členom Spolku svätého Vojtecha, sú v sakristiách kostolov pripravené  k prevzatiu kalendár a podielová kniha. Členský poplatok na rok 2022 je 8 €.
  • Bohuznámi darcovia obetovali na kostol v Ivanke 100, 50 a 100 €. Pán Boh odmeň.
  • Upratovanie kostola bude mať v sobotu v Ivanke skupina č. 18 a v Zálesí skupina č. 3.