Liturgický kalendár:

Pondelok: Všetkých svätých (sviatok) – PRIKÁZANÝ SVIATOK
Utorok: Spomienka na všetkých zosnulých veriacich
Štvrtok: Sv. Karola Baromejského, biskupa (spomienka)

Úmysly sv. omší:

Nedeľa
31.10.
7:30 Z
9:00OTP
9:00Z
10:30KZ

10:30KZ
Ivanka
Ivanka
Zálesie
Zálesie

Ivanka
+ dcéra Barbora(Kostol Ivanka )
+ rodičia a súrodenci(Kostol Ivanka )
+ manžel Karol a prosba o Božie požehnanie pre živých z rodiny(Kostol Zálesie)
Za zdravie, Božie požehnanie a ochranu Panny Márie pre rodinu(Kostol Zálesie)
Za farníkov(Kostol Ivanka )
Pondelok 1.11.
7:30 Z
9:00OTP
9:00Z
10:30
KZ
10:30KZ
Ivanka
Ivanka
Zálesie
Zálesie

Ivanka
Za zdravie a Božiu pomoc pre syna
+ Eva Horňáková
+ Anton a Barbora Tabačiaroví
Za dobrodincov kostola
Za farníkov
Utorok
2.11. 8:00 Z
17:00OTP
18:30OTP
Ivanka
Zálesie
Ivanka
Za zosnulých kňazov našej farnosti
Za všetkých zosnulých veriacich
Na úmysel Svätého Otca
Streda 3.11. Svätá omša nebude
Štvrtok 4.11. 18:30 Z Ivanka + Alojz Daniž
Piatok 5.11. 7:00 Z
18:30 Z
Ivanka
Ivanka
Za živých a zosnulých z rod. Takáčovej a Haraslínovej
+Emanuel Marekovič
Sobota 6.11. 17:00 Z
17:00 Z

18:30KZ
Zálesie
Ivanka

Ivanka
+Alžbeta Suchá  (*) (Kostol Zálesie)
+ Jozef a Mária Tóthoví a ostatní zosnulí z rodiny (*)(Kostol Ivanka )
+  Za ružencové spoločenstvo (*) (Kostol Ivanka )
Nedeľa 7.11.
7:30 Z
9:00OTP
9:00 Z
10:30KZ

10:30 KZ
Ivanka
Ivanka
Zálesie
Zálesie

Ivanka
+ František Kellermann a rodičia Treplánoví (Kostol Ivanka )
+ rodičia Karol a Angela, František a Magdaléna (Kostol Ivanka )
+ Pavol (Kostol Zálesie)
Poďakovanie Pánu Bohu pri životnom jubileu a za Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre rodinu (Kostol Zálesie)
Za farníkov (Kostol Ivanka )

(*) V sobotu sväté omše sú s platnosťou na nedeľu.

 • V utorok 2.11.2021 bude po sv. omšiach v kostoloch Dušičková pobožnosť. V tento deň bude v Ivanke po  sv. omšiach otvorená krypta. V ostatné dni  dušičkovej oktávy bude sprístupnenie krypty na požiadanie  po sv. omši.
 • Podmienky na získanie úplných odpustkov v prospech zosnulých  od 1. novembra do 8. novembra:
  1. Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých (2. novembra) nábožne navštívi kostol alebo  kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána  a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať  úplné odpustky,  ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci.Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky:
   1) svätá spoveď (krátko predtým alebo potom),
   2) sväté prijímanie (najlepšie v ten istý deň),
   3) modlitba na úmysel Svätého Otca (Otčenáš, Zdravas, Sláva)Je potrebné vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému.
   Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa
   od obeda 1. novembra) až do polnoci určenébho dňa (2. novembra).
  2. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať  odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam  v očistci, raz denne od 1. novembra do 8.  novembra. Treba splniť aj vyššie  uvedené tri podmienky. Jedna svätá spoveď však stačí na všetky  odpustky..
 • TK KBS: Úplné odpustky pre duše v očistci bude, tak ako minulý rok, možné získať po celý mesiac november 2021 .
 • Spovedanie pred prvým piatkom:
  • Ivanka pri Dunaji: 
   Utorok od 7,30 hod. do sv. omše a od 17,45 hod. do sv. omše
   Štvrtok od 17,00 hod. do sv. omše
   Piatok od 6,30 hod. do sv. omše a od 17,00 hod. do sv. omše
  • Zálesie
   Pondelok od 8,30 hod. do sv. omše a od 10,00 hod. do sv. omše
   Utorok od 16,00 hod. do sv. omše
 • Vo štvrtok 4.11.2021 pred sv. omšou sa modlíme mariánske večeradlo.
 • V sakristii kostola v Ivanke si môžete zapísať úmysly sv. omší na december Ohľadom úmyslov sv. omší v Zálesí, oslovte pána kostolníka.
 • Členom Spolku svätého Vojtecha, sú v sakristiách kostolov pripravené k prevzatiu kalendár a podielová kniha. Členský poplatok na rok 2022 je 8 €.
 • Bohuznámi darcovia obetovali na kostol v Ivanke 40 a 50 €, a na kostol v Zálesí 100, 150 a 500 €. Pán Boh odmeň.
 • Upratovanie kostola bude mať v sobotu v Ivanke skupina č. 3 a v Zálesí skupina č. 6.
 • Na základe aktuálnych pravidiel COVID AUTOMATU od pondelka 1.11.2021 prechádza okres Senec do 2. stupňa ohrozenia – bordovej farby. Znamená to zhoršenie epidemiologickej situácie, a s tým súvisiace sprísnenie podmienok:
  V interiéri kostola je od pondelka povinné mať prekryté dýchacie cesty respirátorom FFP2. V exteriéri rúškom.
 • Pre slávenie svätých omší platia tieto pravidlá:

  režim ZÁKLAD (Z):
  na bohoslužbách môže byť prítomný 1 účastník na 15 m2, čo znamená pre farský kostol v Ivanke aj pre filiálny kostol v Zálesí 30 zúčastnených.
  POVINNÝ JE ZOZNAM ÚČASTNÍKOV S TELEFONICKÝM KONTAKTOM.

  režim OTP (OTP):
  na bohoslužbách môže byť obsadená 25 % kapacita kostolov, maximálne 50 zúčastnených v našom farskom v Ivanke aj vo filiálnom v Zálesí. Zúčastniť sa bohoslužby môžu zaočkovaní, testovaní a tí, ktorí prekonali chorobu.
  POVINNÝ JE ZOZNAM ÚČASTNÍKOV S TELEFONICKÝM KONTAKTOM.

  režim KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ (KZ):
  bez limitu počtu zúčastnených na bohoslužbách.
  POVINNÝ ZOZNAM ÚČASTNÍKOV S TELEFONICKÝM KONTAKTOM.

 • Sväté omše v týždni:

podľa rozpisu v Ivanke aj Zálesí budú slávené režime ZÁKLAD, s počtom účastníkov 30.
Pri príchode do kostola je potrebné vhodiť do pripravenej nádoby lístok s menom a kontaktom.

Sväté omše v sobotu:

V Ivanke pri Dunaji:
o 17,00 hod. s platnosťou na nedeľu v režime Z
o 18,30 hod. s platnosťou na nedeľu v režime KZ

V Zálesí o 17,00 hod. s platnosťou na nedeľu v režime Z

Sväté omše v nedeľu:

V Ivanke pri Dunaji:
o 7,30 hod. v režime Z
o 9,00 hod. v režime OTP
o 10,30 hod. v režime KZ

V Zálesí:
o 9,00 hod. v režime Z
o 10,30 hod. v režime KZ

Prosíme zaočkovaných farníkov, aby prichádzali na sväté omše v časoch, ktoré nie sú limitované počtom.

Hoci neplatí všeobecný dišpenz od účasti na sv. omši, povinnosť účasti nezaväzuje veriacich, pre ktorých návšteva chrámu môže znamenať zvýšené zdravotné riziko, a samozrejme tých, ktorým prítomnosť neumožnia lokálne okolnosti, napríklad zhoršená epidemická situácia.