Liturgický kalendár:

Utorok: Výročie posviacky Lateránskej baziliky (sviatok)
Streda: Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi (spomienka)
Štvrtok: Sv. Martina Z Tours, biskupa (spomienka)
Piatok: Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka (spomienka)

Úmysly sv. omší:

Nedeľa 7.11.
7:30
9:00
9:00
10:30
10:30
Ivanka
Ivanka
Zálesie
Zálesie

Ivanka
Z
OTP
Z
KZ

KZ
+ František Kellermann a rodičia Treplánoví
+ rodičia Karol a Angela, František a Magdaléna
+ Pavol
Poďakovanie Pánu Bohu pri životnom jubileu a za Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre rodinu
Za farníkov (Kostol Ivanka )
Pondelok 8.11.
18:30
Ivanka Z Na úmysel darcu
Utorok
9.11. Svätá omša nebude
Streda 10.11. 17:00
18:30
Zálesie
Ivanka
Z
Z
+ Hana Kvardová
+ Helena Černinová, rodená Štercelová
Štvrtok 11.11. 18:30 Ivanka Z + rodičia, zaťovia a sestra
Piatok 12.11. 18:30 Ivanka Z + rodičia Mária a Štefan Marekovičoví, a bratia Marián a Emanuel
Sobota 13.11. 17:00
17:00
18:30
Zálesie
Ivanka
Ivanka
Z
Z
KZ
Na úmysel darcu
+ z rodiny Podivínskej a Bartókovej
+ Veronika a Jozef Jaslovskí
Nedeľa 14.11.
7:30
9:00
9:00
10:30
10:30
Ivanka
Ivanka
Zálesie
Zálesie

Ivanka
Z
OTP
Z
KZ

KZ
Na úmysel darcu
+ z rodiny Pagáčovej a Tarabovej
+ deti Jozef, Martin, Daniela, Anna a ostatní zosnulí z rodiny
+ Milan
Za farníkov

(*) V sobotu sväté omše sú s platnosťou na nedeľu.

 • Dnešná nedeľa je prvá nedeľa v mesiaci, o 16,00 hod. bude vo farskom kostole pobožnosť s eucharistickým požehnaním.
 • V pondelok 8.11.2021 pred sv. omšou sa modlíme mariánske večeradlo.
 • Úplné odpustky pre duše v očistci, tak ako minulý rok, bude možné získať po celý mesiac november 2021.
 • Na budúcu nedeľu 14. novembra 2021 sa bude pri všetkých sv. omšiach konať tradičná dobročinná Svätomartinská zbierka. V tomto roku zbierkou podporíme výstavbu  domu pre seniorov, ktorí nemajú prostriedky na obnovu svojich domov,  ktoré zničilo tornádo na Morave.
 • V sakristii kostola v Ivanke si môžete zapísať úmysly sv. omší na december Ohľadom úmyslov sv. omší v Zálesí, oslovte pána kostolníka.
 • Predplatné časopisu POSOL na rok 2022 je 8,50 € a časopisu RUŽENEC je 6 €. Prosíme záujemcov, aby sa do konca novembra zapísali v sakristiách kostolov a uhradili  uvedenú sumu.
 • Členovia Spolku svätého Vojtecha z Ivanky, ktorí si ešte neprevzali kalendár  a podielovú knihu, nech tak urobia v čo najkratšom čase. Členský poplatok  na rok 2022 je 8 €.
 • Bohuznámi darcovia obetovali na kostol v Ivanke 100 €, a na kostol v Zálesí  100 a 100 €. Pán Boh odmeň.
 • Upratovanie kostola bude mať v sobotu v Ivanke skupina č. 4 a v Zálesí skupina č. 7.
 • Na základe aktuálnych pravidiel COVID AUTOMATU od pondelka 1.11.2021 prechádza okres Senec do 2. stupňa ohrozenia – bordovej farby. Znamená to zhoršenie epidemiologickej situácie, a s tým súvisiace sprísnenie podmienok: V interiéri kostola je od pondelka povinné mať prekryté dýchacie cesty respirátorom FFP2. V exteriéri rúškom.
 • Pre slávenie svätých omší platia tieto pravidlá:

  režim ZÁKLAD (Z):
  na bohoslužbách môže byť prítomný 1 účastník na 15 m2, čo znamená pre farský kostol v Ivanke aj pre filiálny kostol v Zálesí 30 zúčastnených.
  POVINNÝ JE ZOZNAM ÚČASTNÍKOV S TELEFONICKÝM KONTAKTOM.

  režim OTP (OTP):
  na bohoslužbách môže byť obsadená 25 % kapacita kostolov, maximálne 50 zúčastnených v našom farskom v Ivanke aj vo filiálnom v Zálesí. Zúčastniť sa bohoslužby môžu zaočkovaní, testovaní a tí, ktorí prekonali chorobu.
  POVINNÝ JE ZOZNAM ÚČASTNÍKOV S TELEFONICKÝM KONTAKTOM.

  režim KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ (KZ):
  bez limitu počtu zúčastnených na bohoslužbách.
  POVINNÝ ZOZNAM ÚČASTNÍKOV S TELEFONICKÝM KONTAKTOM.

 • Sväté omše v týždni:

podľa rozpisu v Ivanke aj Zálesí budú slávené režime ZÁKLAD, s počtom účastníkov 30.
Pri príchode do kostola je potrebné vhodiť do pripravenej nádoby lístok s menom a kontaktom.

Sväté omše v sobotu:

V Ivanke pri Dunaji:
o 17,00 hod. s platnosťou na nedeľu v režime Z
o 18,30 hod. s platnosťou na nedeľu v režime KZ

V Zálesí o 17,00 hod. s platnosťou na nedeľu v režime Z

Sväté omše v nedeľu:

V Ivanke pri Dunaji:
o 7,30 hod. v režime Z
o 9,00 hod. v režime OTP
o 10,30 hod. v režime KZ

V Zálesí:
o 9,00 hod. v režime Z
o 10,30 hod. v režime KZ

Prosíme zaočkovaných farníkov, aby prichádzali na sväté omše v časoch, ktoré nie sú limitované počtom.

Hoci neplatí všeobecný dišpenz od účasti na sv. omši, povinnosť účasti nezaväzuje veriacich, pre ktorých návšteva chrámu môže znamenať zvýšené zdravotné riziko, a samozrejme tých, ktorým prítomnosť neumožnia lokálne okolnosti, napríklad zhoršená epidemická situácia.