Milí bratia a sestry,

opäť sa vám prihováram ohľadne koledovania pre Dobrú novinu. Táto vianočná iniciatíva Hnutia kresťanských spoločenstiev detí tzv. eRka na Slovensku prebieha už 27 rokov. V Ivanke a v Zálesí sa do tejto zbierky pre chudobných v Afrike zapájajme  už 22. rok.

Tento rok sa zbierka pre chudobných taktiež koná,iba potrebujeme  zohľadniť aktuálne hygienické opatrenia. Nakoľko tieto nám nedovoľujú chodiť po domoch, zbierka sa tento rok opäť koná spôsobom milodaru, ktorý môžete odovzdať do Dobro- novinovej pokladničky v zakristii kostola, alebo M. Čaputovej kedykoľvek ju stretnete ( v kostole, alebo aj mimo).

Výťažok tohoročnej zbierky bude použitý podobne ako vlani na projekty: v Keni, Etiópii a Ugande. Projekty financované z Dobrej noviny sú v zásade určené najslabším a najohrozenejším (deti, mladí, ženy, rodiny v núdzi, ľudia s postihnutím).  Projekty sú zamerané na základné ľudské potreby (pitná voda, vzdelanie, zdravotnícka starostlivosť, dodržiavanie ľudských práv), vychádzajú z miestnych potrieb a kultúry so silným rozvojovým aspektom a s dlhoročnou perspektívou. Usporiadatelia  Dobro novinovej zbierky povzbudzujú, aby sa zbierky konali, aby rozvojové projekty mohli pokračovať aj v tomto pre svet náročnom čase.

Nech vás dobrý Boh požehná, vedie a naplní svojím pokojom.

                         Mária Čaputová 

Biskupi požehnali a vyslali koledníkov Dobrej noviny