Betlehemské svetlo
do vašich príbytkov si môžete prísť zobrať do farského kostola v Ivanke
na Štedrý deň v piatok 24.12.2021 od 8,00 hod. do 16,30 hod.

 

Prijatie Eucharistie a poklona pri jasličkách počas Vianočných sviatkov,
pre veriacich, ktorí sa z dôvodu pandemických opatrení nemôžu zúčastniť sv. omší,
bude vo farskom kostole v Ivanke

v sobotu 25.12.2021 od 15,00 hod. do 16,30 hod.
v nedeľu 26.12.2021 od 15,00 hod. do 16,30 hod.

Sväté prijímanie sa bude podávať v 15 minútových intervaloch
a je potrebné, aby sa veriaci, ktorý prijme Eucharistiu
zúčastnil celého liturgického obradu.