Liturgický kalendár:

Piatok: Preblahoslavenej Panny Márie Fatimskej (ľubovoľná spomienka)
Sobota: Sv. Mateja, apoštola (sviatok)

Úmysly svätých omší:

Nedeľa 8.5. Ivanka
Zálesie

Ivanka
Ivanka
7:30/*
9:00
10:30/*
15:00
+ Jozef Jaslovský a manželka Veronika
Poďakovanie Pánu Bohu za dar života a prosba o ochranu Panny Márie
Za farníkov
adoráciu a modlitby za kňazov vo farskom kostole
Pondelok 9.5. Ivanka 18:30 Mariánske večeradlo
+ Oľga Fisterová;  + Helena a František Fisteroví
Utorok
10.5. Svätá omša nebude
Streda 11.5. Zálesie
Ivanka
17:00
18:30
Za zdravie a ochranu Panny Márie pre rodinu
+ manžel, syn, rodičia, bratia, švagor a švagriné
Štvrtok 12.5. Ivanka 17:30
18:30
adorácia pred vystavenou Sviatosťou oltárnou
+ Rozália Rollerová a ostatní zosnulí z rodiny Kubínskej a Rollerovej
Piatok 13.5. Ivanka 18:30 Za milosť dobrého života, šťastnú hodinu smrti a večnú radosť v nebesiach
Sobota 14.5. Ivanka 7:00 + Jaroslav, Martina a rodičia
Nedeľa 15.5. Ivanka
Zálesie
Ivanka
7:30/*
9:00
10:30/*
Na úmysel darcu
+ Dominik
Za farníkov

*/ V nedeľu za priaznivého počasia bude sv. omša  o 7:30 a 10:30hod.  za kašieľom v Ivanke. V prípade nepriaznivého počasia v kostole. 

 • Dnes 8.5.2022 pri všetkých sv. omšiach je zbierka na seminár. Pán Boh odmeň.
 • Dnes 8.5.2022 o 15,00 hod. vás pozývame na adoráciu a modlitby za kňazov.
 • Nedeľné sv. omše v Ivanke sú slúžené za kaštieľom. V prípade nepriaznivého počasia v kostole.
 • V mesiaci máj sa pred sv. omšou modlíme Loretánske litánie.
 • V pondelok 9.5.2022 pred sv. omšou bude mariánske večeradlo.
 • Vo štvrtok 12.5.2022 o 17,30 hod. vo farskom kostole v Ivanke bude adorácia pred vystavenou Sviatosťou oltárnou.
 • V sobotu 14.5.2022 o 9,00 hod. vo farskom kostole v Ivanke bude stretnutie prvoprijímajúcich detí.
 • V nedeľu 29.5.2022 po skončení farskej sv. omše v areáli kaštieľa pripravujeme farský deň, na ktorých srdečne pozdravujeme všetkých farníkov. O programe farského dňa vás budeme informovať v oznamoch nasledujúcich dvoch nedieľ.
 • V mesiaci jún sa uskutoční zápis na birmovku, ktorá bude v jesennom termíne 2023. Zapísať sa môžu žiaci, ktorí v tomto roku navštevujú 7. a 8. ročník ZŠ a starší.
 • Naďalej ostáva aktuálny oznam o hľadaní farníkov ochotných zapojiť sa do služby upratovania našich kostolov v Ivanke aj v Zálesí. Vzadu v kostoloch je na stolíku zoznam aktuálnych skupín. Vyberte si, ku komu sa chcete pridať, alebo sa len voľne dopíšte na koniec zoznamu a zanechajte na seba kontakt. Ozveme sa vám. Ďakujeme!
 • Na kostol v Zálesí sa vyzbieralo 1 014,80 €. Pán Boh odmeň
 • Upratovanie kostola bude mať v sobotu v Ivanke skupina č. 12 a v Zálesí skupina č. 6