Liturgický kalendár:

Streda: Sv. Justína, mučeníka (spomienka)
Piatok:
Sv. Karola Lwangu a spoločníkov (spomienka) PRVÝ PIATOK V MESIACI
Sobota:
PRVÁ SOBOTA V MESIACI – FATIMSKÁ SOBOTA

Úmysly svätých omší:

Nedeľa 29.5. Ivanka
Zálesie

Ivanka
7:30/*
9:00
10:30/*
+ Ján a Mária Mušákoví
Za uzdravujúcu milosť pre Pavla, Martina, Pavlínu, Emu, Juraja a otca Claudia
Za farníkov
Pondelok 30.5. Ivanka 18:30 Mariánske večeradlo pred sv. omšou
Za Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre syna
Utorok
31.5. Svätá omša nebude
Streda 1.6. Zálesie
Ivanka
17:00
18:30
+ rodičia Jozef a Štefánia
Poďakovanie Pánu Bohu za dar života
Štvrtok 2.6. Ivanka 18:30 + Anton, Marta a rodičia z obidvoch strán
Piatok 3.6. Ivanka 18:30 + rodičia z obidvoch strán a ostatní zosnulí z rodiny
Sobota 4.6. Ivanka 7:00 Za Ružencové spoločenstvo
Nedeľa 5.6. Ivanka
Zálesie
Ivanka
7:30/*
9:00
10:30/*
+ Eduard
Za milosť prijatia darov Ducha Svätého pre dcéry a rodiny spoločenstva Studienky
Za farníkov

*/ V nedeľu za priaznivého počasia bude sv. omša  o 7:30 hod. a 10:30 hod.  za kašieľom v Ivanke. V prípade nepriaznivého počasia v kostole.

 • Dnes 29.5.2022 vás pozývame na farský deň po skončení farskej sv. omši v areáli kaštieľa.
 • Nedeľné sv. omše v Ivanke sú slúžené za kaštieľom. V prípade nepriaznivého počasia v kostole.
 • V mesiaci máj sa pred sv. omšou modlíme Loretánske litánie.
 • V pondelok 30.5.2022 pred sv. omšou bude mariánske večeradlo.
 • Spovedanie pred prvým piatkom:
  • Ivanka pri Dunaji:
   pondelok streda od 17,45 hod. do sv. omše
   štvrtok piatok od 17,00 hod. do sv. omše
  • Zálesie: 
   v stredu od 16,00 hod. do sv. omše
 • V sobotu 4.6.2022 o 18,30 hod. bude v kostole v Zálesí adorácia.
 • Na budúcu nedeľu 5.6.2022 bude zbierka na katolícke masmédiá. Pán Boh odmeň.
 • V mesiaci jún sa uskutoční zápis na birmovku, ktorá bude v jesennom termíne 2023. Zapísať sa môžu žiaci, ktorí v tomto roku navštevujú 7. a 8. ročník ZŠ a starší.
 • Naďalej ostáva aktuálny oznam o hľadaní farníkov ochotných zapojiť sa do služby upratovania našich kostolov v Ivanke aj v Zálesí. Vzadu v kostoloch je na stolíku zoznam aktuálnych skupín. Vyberte si, ku komu sa chcete pridať, alebo sa len voľne dopíšte na koniec zoznamu a zanechajte na seba kontakt. Ozveme sa vám. Ďakujeme!
 • Bohuznámi darcovia obetovali na kostol v Ivanke 100 € a 50 € a na kostol v Zálesí 100 €. Pán Boh odmeň.
 • Upratovanie kostola bude mať v sobotu v Ivanke skupina č. 15 a v Zálesí skupina č. 9.