Liturgický kalendár:

Pondelok: Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi (spomienka)
Štvrtok:
Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a Večného Kňaza (sviatok)
Nedeľa:
Najsvätejšej Trojice – patrocínium filiálneho kostola v Zálesí

Úmysly svätých omší:

Nedeľa 5.6. Ivanka
Zálesie

Ivanka
7:30/*
9:00
10:30/*
+ Eduard
Za milosť prijatia darov Ducha Svätého pre dcéry a rodiny spoločenstva Studienky
Za farníkov
Pondelok 6.6. Ivanka 18:30 Mariánske večeradlo pred sv. omšou
+ Dušan Vlach
Utorok
7.6. Svätá omša nebude
Streda 8.6. Zálesie
Ivanka
17:00
18:30
+ Ján, Matej, Zuzana a synovia
+ rodičia Slovákoví, sestra Ľubomíra, starí rodičia z obidvoch strán a krstná mama
Štvrtok 9.6. Ivanka 18:30 + Štefan a Helena Šimkoví a ostatní zosnulí z rodiny
Piatok 10.6. Ivanka 18:30 Za Božie požehnanie pre Mattea a Charlotte
Sobota 11.6. Ivanka 7:00 Na úmysel darcu
Nedeľa 12.6. Ivanka
Ivanka
Zálesie
7:30
9:00
10:30
Poďakovanie Pánu Bohu pri životnom jubileu a prosba o Božie požehnanie pre rodinu
+ Sr. M. Inacia, FDC
Za farníkov

*/ V nedeľu za priaznivého počasia bude sv. omša  o 7:30 hod. a 10:30 hod.  za kašieľom v Ivanke. V prípade nepriaznivého počasia v kostole.

 • Dnes 5.6.2022 pri všetkých sv. omšiach je zbierka na masmédiá. Pán Boh odmeň.
 • Dnešnou nedeľu Zoslania Ducha Svätého sa končí Veľkonočné obdobie. Veriaci, ktorý sa zúčasní na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni Creator, môže za zvyčajných podmienok získať  úplné odpustky. Veľkonočná svieca sa uchováva pri krstiteľnici. Od zajtra sa modlíme Anjel Pána.
 • V pondelok 6.6.2022 pred sv. omšou bude mariánske večeradlo.
 • Dávame vám do pozornosti dôležitý oznam ohľadom slúženia nedeľných sv. omší. Nedeľné sväté omše v mesiaci jún v dňoch 12.6., 19.6. a 26.6. budú slúžené vo farskom kostole.o v nedeľu
  • 12.6.2022 z dôvodu výstavy ruží v kaštieli,
  • o v nedeľu 19.6.2022 z dôvodu programu Kolégia Antona Neuwirtha v kaštieli,
  • o v nedeľu 26.6.2022 pri príležitosti patrocínia Sv. Jána Krstiteľa a zároveň 250. výročia farského kostola v Ivanke.
 • Na budúcu nedeľu 12.6.2022 na slávnosť Najsvätejšej Trojice slávime patrocínium kostola v Zálesí. Hodová sv. omša bude v kostole Najsvätejšej Trojice v Zálesí o 10,30 hod. Po skončení sv.  omše bude farská ofera.
 • V sobotu 25.6.2022 o 9,00 hod. vo farskom kostole v Ivanke bude zápis na birmovku. Zapísať sa môžu žiaci, ktorí v tomto roku navštevujú 7. a 8. ročník ZŠ a starší.
 • Naďalej ostáva aktuálny oznam o hľadaní farníkov ochotných zapojiť sa do služby upratovania našich kostolov v Ivanke aj v Zálesí. Vzadu v kostoloch je na stolíku zoznam aktuálnych skupín.  Vyberte si, ku komu sa chcete pridať, alebo sa len voľne dopíšte na koniec zoznamu a zanechajte na seba kontakt. Ozveme sa vám. Ďakujeme!
 • Bohuznámi darcovia obetovali na kostol v Ivanke 50, 50 a 320 €. Pán Boh odmeň.
 • Upratovanie kostola bude mať v sobotu v Ivanke skupina č. 16 a v Zálesí skupina č. 1