Liturgický kalendár:

Nedeľa Najsvätejšej Trojice – patrocínium filiálneho kostola v Zálesí
Pondelok: Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi (spomienka)
Štvrtok:
Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi – Božie Telo (slávnosť)

Úmysly svätých omší:

Nedeľa 12.6. Ivanka
Ivanka

Zálesie
7:30/*
9:00/*
10:30
Poďakovanie Pánu Bohu pri životnom jubileu a prosba o Božie požehnanie pre rodinu
+ Sr. M. Inacia, FDC
Za farníkov – patrocínium filiálneho kostola v Zálesí – hodová sv. omša
Pondelok 13.6. Ivanka 18:30 Mariánske večeradlo pred sv. omšou
+ z rodiny
Utorok
14.6. Svätá omša nebude
Streda 15.6. Ivanka 18:30 + z rodiny Vargovej, Jaslovskej a + Ján Mančuška
Štvrtok 16.6. Ivanka
Zálesie
Ivanka
8:00
17:00
18:30
Za Božiu pomoc pri operácii
+ dcéra Anna
+ Bernardína Malíková
Piatok 17.6. Ivanka 18:30 + Anna Lúžová, rodičia Magdaléna a František a brat František
Sobota 18.6. Ivanka 7:00 Za uzdravenie a pomoc Božiu pre dcéru
Nedeľa 19.6. Ivanka
Ivanka
Zálesie
Ivanka
7:30/*
9:00/*
9:00
10:30/*
Poďakovanie Pánu Bohu za 40r. spoločného manželského života a prosba o Božie požehnanie pre rodinu
Za krstných rodičov a krstné deti
+ Eva Zapletalová
Za farníkov

*/ V nedeľu, v mesiaci jún, sú  sv. omše slúžené vo farskom kostole v Ivanke.

 • Dnes slávime patrocínium filiálneho kostola Najsvätejšej Trojice v Zálesí. Hodová sv. omša bude v kostole Najsvätejšej Trojice v Zálesí o 10,30 hod. Po skončení sv. omše bude farská ofera.
 • V pondelok 13.6.2022 pred sv. omšou bude mariánske večeradlo.
 • V pondelok 20.6.2022 po sv. omši v Ivanke si môžete zapísať úmysly sv. omší na mesiac júl a august. Ohľadom úmyslov sv. omší v Zálesí, oslovte prosím pána kostolníka.
 • Dávame vám do pozornosti dôležitý oznam ohľadom slúženia nedeľných sv. omší:
  Nedeľné sväté omše v mesiaci jún v dňoch 12.6., 19.6. a 26.6. budú slúžené vo farskom kostole. V nedeľu 12.6.2022 z dôvodu výstavy ruží v kaštieli; v nedeľu 19.6.2022 z dôvodu programu Kolégia Antona Neuwirtha v kaštieli; v nedeľu 26.6.2022 pri príležitosti patrocínia Sv. Jána Krstiteľa a zároveň 250. výročia farského kostola v Ivanke.
 • Vo štvrtok 16.6.2022 na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi – Božieho Tela, bude vo farskom kostole sv. omša o 8,00 hod. vo filiálnom kostole v Zálesí o 17,00 hod. a večer o 18,30 hod. za kaštieľom v Ivanke bude sv. omša o 18,30 hod. s Eucharistickou procesiou a požehnaním.
 • V sobotu 18.6.2022 o 18,30 hod. bude v kostole v Zálesí adorácia.
 • V nedeľu 19.6.2022 bude zbierka na kostol v Zálesí. Pán Boh odmeň.
 • V sobotu 25.6.2022 o 9,00 hod. vo farskom kostole v Ivanke bude zápis na birmovku. Zapísať sa môžu žiaci, ktorí v tomto roku navštevujú 7. a 8. ročník ZŠ a starší.
 • Naďalej ostáva aktuálny oznam o hľadaní farníkov ochotných zapojiť sa do služby upratovania našich kostolov v Ivanke aj v Zálesí. Vzadu v kostoloch je na stolíku zoznam aktuálnych skupín. Vyberte si, ku komu sa chcete pridať, alebo sa len voľne dopíšte na koniec zoznamu a zanechajte na seba kontakt. Ozveme sa vám. Ďakujeme!
 • Bohuznámi darcovia obetovali na kostol v Ivanke 50 € a na kostol v Zálesí 100€ a 500 €. Pán Boh odmeň.
 • Upratovanie kostola bude mať v sobotu v Ivanke skupina č. 17 a v Zálesí skupina č. 2.