Liturgický kalendár:

Utorok: Sv. Alojta Gonzágu, rehoľníka (spomienka)
Štvrtok: Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (slávnosť)
Piatok: Narodenie Sv. Jána Krstiteľa – patróna farského kostola (slávnosť)
Sobota: Nepoškvrneného Srdca preblahoslavenej Panny Márie (spomienka)
Nedeľa: Narodenie Sv. Jána Krstiteľa – patrocínium (slávnosť)

Úmysly svätých omší:

Nedeľa 19.6. Ivanka
Ivanka
Zálesie
Ivanka
7:30/*
9:00/*
9:00
10:30/*
Poďakovanie Pánu Bohu za 40r. spoločného manželského života a prosba o Božie požehnanie pre rodinu
Za krstných rodičov a krstné deti
+ Eva Zapletalová
Za farníkov
Pondelok 20.6. Ivanka 18:30 Mariánske večeradlo pred sv. omšou
Za duše zosnulých nezaopatrených sviatosťami
Utorok
21.6. Svätá omša nebude
Streda 22.6. Zálesie
Ivanka
17:00
18:30
Zálesie 17.00 + František Chmurčiak, rodičia a sestry
Ivanka 18.30 + Etela Krajčovičová + Margita Kubová
Štvrtok 23.6. Ivanka 18:30 + Mária Gablovičová, manžel Rudolf a syn Marián
Piatok 24.6. Ivanka 18:30 + Ján Kubínsky a rodičia z obidvoch strán
Sobota 25.6. Ivanka 7:00 Za Božie vedenie celej rodiny
Nedeľa 27.6. Ivanka
Ivanka
Zálesie
Ivanka
7:30/*
9:00/*
9:00
10:30/*
Za Božiu pomoc a uzdravenie
+ Anna a Július Horváthoví, + Júlia a Jozef Farkašoví
+ Ján Slivka, rodičia Božena a Ján, starí rodičia a teta Mária
Za farníkov

*/ V nedeľu, v mesiaci jún, sú  sv. omše slúžené vo farskom kostole v Ivanke.

 • Dnes 19.6.2022 pri sv. omši o 9,00 hod. v Zálesí je zbierka na kostol.
 • V pondelok 20.6.2022 pred sv. omšou bude mariánske večeradlo.
 • Od pondelka 20.6.2022 po sv. omšiach v Ivanke si môžete zapísať úmysly sv. omší na mesiac júl a august. Ohľadom úmyslov sv. omší v Zálesí, oslovte prosím pána kostolníka.
 • Dávame vám do pozornosti dôležitý oznam ohľadom slúženia nedeľných sv. omší:
  Nedeľné sväté omše v mesiaci jún v dňoch 12.6., 19.6. a 26.6. budú slúžené vo farskom kostole. V nedeľu 12.6.2022 z dôvodu výstavy ruží v kaštieli; v nedeľu 19.6.2022 z dôvodu programu Kolégia Antona Neuwirtha v kaštieli; v nedeľu 26.6.2022 pri príležitosti patrocínia Sv. Jána Krstiteľa a zároveň 250. výročia farského kostola v Ivanke.
 • Vo štvrtok 23.6.2022 na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho po sv. omši bude osobitná odprosujúca pobožnosť s Eucharistickým požehnaním.
 • V sobotu 25.6.2022 o 9,00 hod. vo farskom kostole v Ivanke bude zápis na birmovku. Zapísať sa môžu žiaci, ktorí v tomto roku navštevujú 7. a 8. ročník ZŠ a starší.
 • Pozývame rodiny farnosti na celodiecézne stretnutie – Festival rodín do Marianky v sobotu 25.6.2022. O 10,00 hod. bude sv. omša, po jej skončení bude festival pokračovať programom:  svedectvami manželov a rodín a hudobnými vystúpeniami. Je to zároveň príležitosť získať kontakty na poradcov a sprevádzajúcich rodiny v ťažkostiaach.
 • V nedeľu 26.6.2022 vo farskom kostole v Ivanke bude slávnosť Sv. Jána Krstiteľa – patróna kostola. Zároveň si pripomenieme 250. výročie farského kostola. Po sv. omšiach bude farská  ofera.
 • Naďalej ostáva aktuálny oznam o hľadaní farníkov ochotných zapojiť sa do služby upratovania našich kostolov v Ivanke aj v Zálesí. Vzadu v kostoloch je na stolíku zoznam aktuálnych  skupín. Vyberte si, ku komu sa chcete pridať, alebo sa len voľne dopíšte na koniec zoznamu a zanechajte na seba kontakt. Ozveme sa vám. Ďakujeme!
 • Bohuznámi darcovia obetovali na kostol v Ivanke 100€, 100€ a 50 € a na kostol v Zálesí 100€ a 150€. Pán Boh odmeň.
 • Upratovanie kostola bude mať v sobotu v Ivanke skupina č. 18 a v Zálesí skupina č. 3