Liturgický kalendár:

Nedeľa: Narodenie Sv. Jána Krstiteľa – patrocínium (slávnosť)
Utorok:
Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka (spomienka)
Streda: Sv. Petra a Pavla, apoštolov (slávnosť) – PRIKÁZANÝ SVIATOK
Sobota:
Návšteva Preblahoslavenej Panny Márie (sviatok)

Úmysly svätých omší:

Nedeľa 26.6. Ivanka
Ivanka
Zálesie
Ivanka
7:30/*
9:00/*
9:00
10:30/*
Za Božiu pomoc a uzdravenie
+ Anna a Július Horváthoví, + Júlia a Jozef Farkašoví
+ Ján Slivka, rodičia Božena a Ján, starí rodičia a teta Mária
Za farníkov
Pondelok 27.6. Ivanka 18:30 Mariánske večeradlo pred sv. omšou
Na úmysel darcu
Utorok
28.6. Svätá omša nebude
Streda 29.6. Ivanka
Zálesie

Ivanka
8:00
17:00

18:30
Poďakovanie Pánu Bohu za všetky dobrodenia a Panne Márii za ochranu
+ Paulína a Michal
Pavel a Peter Weberoví a za Božie požehnanie pre živých z rodiny
Štvrtok 30.6. Ivanka 17:45
18:30
adorácia vo farskom kostole
+ manžel a za Božie požehnanie pre syna s rodinou
Piatok 1.7. Ivanka 18:30 Za dary Ducha Svätého pre 9. plenárnu radu FDC
Sobota 2.7. Ivanka 7:00 Za Ružencové spoločenstvo
Nedeľa 3.7. Ivanka
Zálesie
Ivanka
7:30/*
9:00
10:30/*
+ Stanislav Boušek a rodičia
+ manžel Karol, rodičia a ostatní zosnulí z rodiny a za Božie požehnanie pre živých z rodiny
Za farníkov

*/ V nedeľu, v mesiaci jún, sú  sv. omše slúžené vo farskom kostole v Ivanke.
*/ V nedeľu, v mesiaci júl, za priaznivého počasia sú  sv. omše v Ivanke slúžené za kaštieľom.

 

 • Minulú nedeľu sa na kostol v Zálesí vyzbieralo 1 290 €. Pán Boh odmeň.
 • Dnes 26.6.2022 vo farskom kostole v Ivanke slávime patrocínium Sv. Jána Krstiteľa – patróna kostola. Zároveň si pripomíname 250. výročie posviacky farského kostola. Po všetkých sv. omšiach bude farská ofera. Pán Boh odmeň.
 • Spovedanie pred prvým piatkom:
  • Ivanka pri Dunaji:
   pondelok od 17,45 hod. do sv. omše
   streda od 7,30 hod do sv. omše od 17,45 hod. do sv. omše
   štvrtok piatok od 17,00 hod. do sv. omše
  • Zálesie:
   v stredu od 16,00 hod. do sv. omše
 • V pondelok 27.6.2022 pred sv. omšou bude mariánske večeradlo.
 • V stredu 29.6.2022 je prikázaný sviatok Sv. Petra a Pavla. Sv. omše budú v Ivanke ráno o 8,00 hod. a večer o 18,30 hod. V Zálesí bude sv. omša o 17,00 hod.
 • Vo štvrtok 30.6.2022 o 17,45 hod. vo farskom kostole v Ivanke bude adorácia.
 • Od budúcej nedele 3.7. 2022 v prípade priaznivého počasia budú sv. omše za kaštieľom o 7,30 hod. a 10,30 hod.Po sv. omšiach v Ivanke si môžete zapísať úmysly sv. omší na mesiac júl a august. Ohľadom úmyslov sv. omší v Zálesí, oslovte prosím pána kostolníka.
 • Naďalej ostáva aktuálny oznam o hľadaní farníkov ochotných zapojiť sa do služby upratovania našich kostolov v Ivanke aj v Zálesí. Vzadu v kostoloch je na stolíku zoznam aktuálnych skupín. Vyberte si, ku komu sa chcete pridať, alebo sa len voľne dopíšte na koniec zoznamu a zanechajte na seba kontakt. Ozveme sa vám. Ďakujeme!
 • Bohuznámi darcovia obetovali na kostol v Ivanke 500 € a na kostol v Zálesí 90 € a 100 €. Pán Boh odmeň.
 • Upratovanie kostola bude mať v sobotu v Ivanke skupina č. 1 a v Zálesí skupina č. 4 .