Liturgický kalendár:

Utorok: Sv. Cyrila a Metoda, Slovanských vierozvestov (slávnosť) 

Úmysly svätých omší:

Nedeľa 3.7. Ivanka
Zálesie
Ivanka
7:30/*
9:00
10:30/*
+ Stanislav Boušek a rodičia
+ manžel Karol, rodičia a ostatní zosnulí z rodiny a za Božie požehnanie pre živých z rodiny
Za farníkov
Pondelok 4.7. Ivanka 18:30 Mariánske večeradlo pred sv. omšou
Poďakovanie Pánu Bohu za 50 rokov života a prosba o Božie požehnanie pre rodinu
Utorok
5.7. Zálesie
Ivanka
9:00
10:30
+ Adolf, rodičia a ostatní zosnulí z rodiny z obidvoch strán
Za Božie požehnanie pre živých z rodiny
Streda 6.7. Ivanka Svätá omša nebude
Štvrtok 7.7. Ivanka 17:45
18:30
adorácia vo farskom kostole
Poďakovanie Pánu Bohu za 40 a 70 rokov života a prosba o Božie požehnanie
Piatok 8.7. Ivanka 18:30 Za uzdravenie a Božiu pomoc pre Antóniu, Dávida, Michala a Stelu
Sobota 9.7. Ivanka 7:00 + priatelia
Nedeľa 10.7. Ivanka
Zálesie
Ivanka
7:30/*
9:00
10:30/*
Za obrátenie v rodine
+ Marek Hajas
Za farníkov

*/ V nedeľu  za priaznivého počasia sú  sv. omše v Ivanke slúžené za kaštieľom.

  • V pondelok 4.7.2022 pred sv. omšou bude vo farskom kostole v Ivanke mariánske večeradlo.
  • V pondelok 4.7.2022 od 17,00 hod. vás pozývame do kostola v Zálesí na ekumenickú slávnosť.
  • V utorok 5.7 2022 na slávnosť sv. Cyrila a Metoda bude sv. omša o 9,00 hod. v kostole v Zálesí a o 10,30 hod. v kostole v Ivanke.
  • Po sv. omšiach v Ivanke si môžete zapísať úmysly sv. omší na mesiac júl a august. Ohľadom úmyslov sv. omší v Zálesí, oslovte prosím pána kostolníka.
  • Naďalej ostáva aktuálny oznam o hľadaní farníkov ochotných zapojiť sa do služby upratovania našich kostolov v Ivanke aj v Zálesí. Vzadu v kostoloch je na stolíku zoznam aktuálnych skupín.  Vyberte si, ku komu sa chcete pridať, alebo sa len voľne dopíšte na koniec zoznamu a zanechajte na seba kontakt. Ozveme sa vám. Ďakujeme!
  • Bohuznámi darcovia obetovali na kostol v Ivanke 2 500 € a 30 € a na kostol v Zálesí 100 €. Pán Boh odmeň.
  • Upratovanie kostola bude mať v sobotu v Ivanke skupina č. 2 v Zálesí skupina č. 5