Liturgický kalendár:

Pondelok:   Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy (sviatok)
Piatok:         Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi (spomienka)

Úmysly svätých omší:

Nedeľa 10.7. Ivanka
Zálesie
Ivanka
7:30/*
9:00
10:30/*
Za obrátenie v rodine
+ Marek Hajas
Za farníkov
Pondelok 11.7. Ivanka 18:30 Mariánske večeradlo pred sv. omšou
+ Žofia a Vojtech
Utorok
12.7. Svätá omša nebude
Streda 13.7. Zálesie
Ivanka
17:00
18:30
+ Jaroslav Kovalík, starí rodičia z obidvoch strán a krstní rodičia
+ Serafína a Róbert a syn Róbert
Štvrtok 14.7. Ivanka 18:30 + Ján Földeš, rodičia a súrodenci
Piatok 15.7. Ivanka 18:30 + Ivan Zeman a prosba o Božie požehnanie pre rodinu
Sobota 16.7. Ivanka 7:00 Poďakovanie Pánu Bohu za 50 rokov života a prosba o Božie požehnanie a ochranu Panny Márie
Nedeľa 17.7. Ivanka
Zálesie
Ivanka
7:30/*
9:00
10:30/*
+ Ladislav a Angela Čimoví a dcéra Viera
Poďakovanie Pánu Bohu pri životnom jubileu a prosba o pomoc a ochranu Panny Márie
Za farníkov

*/ V nedeľu  za priaznivého počasia sú  sv. omše v Ivanke slúžené za kaštieľom.

  • V pondelok 11.7.2022 pred sv. omšou bude mariánske večeradlo.
  • Na budúcu nedeľu 17.7.2022 pri sv. omši o 9,00 hod. v Zálesí bude zbierka na kostol. Pán Boh odmeň.
  • V Ivanke ešte zostalo niekoľko neobsadných úmyslov sv. omší na mesiac august. Ohľadom úmyslov sv. omší v Zálesí, oslovte prosím pána kostolníka.
  • Naďalej ostáva aktuálny oznam o hľadaní farníkov ochotných zapojiť sa do služby upratovania našich kostolov v Ivanke aj v Zálesí. Vzadu v kostoloch je na stolíku zoznam aktuálnych skupín. Vyberte si, ku komu sa chcete pridať, alebo sa len voľne dopíšte na koniec zoznamu a zanechajte na seba kontakt. Ozveme sa vám. Ďakujeme!
  • Bohuznámi darcovia obetovali na kostol v Ivanke 20 a 10 € a na kostol v Zálesí 10 €. Pán Boh odmeň.
  • Upratovanie kostola bude mať v sobotu v Ivanke skupina č. 3 v Zálesí skupina č. 6.