Liturgický kalendár:
Pondelok:      Sv. Alfonza Mária de Liguori, biskupa (spomienka)
Štvrtok:          Sv. Jána Máriu Vianeya, kňaza (spomienka)
Piatok:            PRVÝ PIATOK V MESIACI
Sobota:           PRVÁ SOBOTA V MESIACI – FATIMSKÁ SOBOTA 

Úmysly svätých omší:

Nedeľa 31.7. Ivanka
Zálesie
Ivanka
7:30/*
9:00
10:30/*
Za Božie požehnanie pre rodinu
+ Ladislav a Eva Kozicsoví
+ Ľudmila Chrenková Hofmannová
Pondelok 1.8. Ivanka 18:30 Mariánske večeradlo pred sv. omšou
Za dary Ducha Svätého pre 9. plenárnu radu FDC
Utorok
2.8. Svätá omša nebude
Streda 3.8. Zálesie
Ivanka
17:00
18:30
+ Jozef Mikulka a syn Jozef, Ján a Anna Podmanickí
+ Peter Kocian
Štvrtok 4.8. Ivanka 7:00 Za Božiu pomoc pri operácii a uzdravenie
Piatok 5.8. Ivanka 18:30 + Milan Chovančák a rodičia z obidvoch strán
Sobota 6.8. Ivanka 7:00 Za Ružencové spoločenstvo
Nedeľa 7.8. Ivanka
Zálesie
Ivanka
7:30/*
9:00
10:30/*
Na úmysel darcu
+ syn Martin
Za farníkov

*/ V nedeľu, v mesiaci júl, za priaznivého počasia sú  sv. omše v Ivanke slúžené za kaštieľom.

 • V pondelok 1.8.2022 pred sv. omšou bude mariánske večeradlo.
 • Spovedanie pred prvým piatkom:
  • Ivanka pri Dunaji
   pondelok a streda od 17,45 hod. do sv. omše
   štvrtok od 6,30 hod do sv. omše
   piatok od 17,00 hod. do sv. omše
  • Zálesie:
   v stredu od 16,00 hod. do sv. omše
 • Bohuznámi darcovia obetovali na kostol v Ivanke 200 € a 150 € a na kostol v Zálesí 100 € a 100 €. Pán Boh odmeň.
 • Upratovanie kostola bude mať v sobotu v Ivanke skupina č. 6 a v Zálesí skupina č. 9.