Liturgický kalendár:

Pondelok: Sv. Dominika, kňaza (spomienka)
Utorok:
Sv. Terézie Benedikty od kríža, panny a mučenice, patrónky Európy (sviatok)
Streda:
Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka (sviatok)
Štvrtok:
Sv. Kláry, panny (spomienka)

 

Úmysly svätých omší:

Nedeľa 7.8. Ivanka
Zálesie
Ivanka
7:30/*
9:00
10:30/*
Na úmysel darcu
+ syn Martin
Za farníkov
Pondelok 8.8. Ivanka 18:30 Mariánske večeradlo pred sv. omšou
+ z rodiny Mravcovej a Šaušovej
Utorok
9.8. Ivanka 7:00 Poďakovanie Pánu Bohu za dar života
Streda 10.8. Zálesie
Ivanka
17:00
18:30
+ Dominik
Na úmysel darcu
Štvrtok 11.8. Ivanka 18:30 Za Božie požehnanie pre krstných rodičov a Mariana
Piatok 12.8. Ivanka 18:30 + Margita Mrázová
Sobota 13.8. Ivanka 7:00 + Anna a Pavol Zemanoví
Nedeľa 14.8. Ivanka
Zálesie
Ivanka
7:30/*
9:00
10:30/*
Za dary Ducha Svätého pre syna Michala a dcéru s rodinou
Na úmysel darcu
Za farníkov

*/ V nedeľu, v mesiaci júl, za priaznivého počasia sú  sv. omše v Ivanke slúžené za kaštieľom.

  • V pondelok 8.8.2022 pred sv. omšou bude mariánske večeradlo.
  • Na budúcu nedeľu 14.8.2022 pri sv. omši o 9,00 hod. v Zálesí bude zbierka na kostol. Pán Boh odmeň.
  • Bohuznámi darcovia obetovali na kostol v Ivanke 10 € a 300 € a na kostol v Zálesí 10 €. Pán Boh odmeň.
  • Upratovanie kostola bude mať v sobotu v Ivanke skupina č. 7. a v Zálesí skupina č. 1.