Liturgický kalendár:

Utorok: Sv. Andreja Kima Taegona, kňaza, Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov (spomienka)
Streda: Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu (sviatok)
Piatok: Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza (spomienka)

Úmysly svätých omší:

Nedeľa 18.9. Ivanka
Ivanka
Ivanka
7:30
9:00
10:30
+ a živí z rodiny Kristinekovej a za duše v očistci
+ Vlastila Čambálová
Za farníkov
Pondelok 19.9. Ivanka 18:30 pred večernou sv. omšou sa modlíme mariánske večeradlo
+ Vojtech Rucel
Utorok
20.9. Svätá omša  nebude
Streda 21.9. Zálesie
Ivanka
17:00
18:30
Za posilňujúcu milosť pre otca Jozefa
+ Jozef Mišík a rodičia z obidvoch strán
Štvrtok 22.9. Ivanka 18:30 + Michal Dic a za Božie požehnanie pre živých z rodiny
Piatok 23.9. Ivanka 18:30 Poďakovanie Pánu Bohu za 98 rokov života
Sobota 24.9. Ivanka 7:00 Za Božie požehnanie pre syna Michala, vnuka Michala a celú rodinu
Nedeľa 25.9. Ivanka
Zálesie
Ivanka
7:30
9:00
10:30
Za Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre mamu Oľgu a obrátenie v rodine
Za Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre Martinu s rodinou
Za farníkov
  • Dnes 18.9.2022 pri sv. omši o 9,00 hod. v Zálesí bude zbierka na kostol. Pán Boh odmeň.
  • V pondelok 19.9.2022 pred večernou sv. omšou sa modlíme mariánske večeradlo.
  • Rodičia 1. prijímajúcich detí, ktorí sa nemohli zúčastniť zápisu, si môžu prevziať prihlášku v sakristii farského kostola v Ivanke v pondelok, stredu, štvrtok a piatok po skončení sv. omše. Rodičia, ktorí už prihlášku vyplnili, môžu ju odovzdať v sakristii farského kostola.
  • Členom Spolku svätého Vojtecha, sú v sakristiách kostolov pripravené k prevzatiu kalendár a podielová kniha. Členský poplatok na rok 2023 je 8 €.
  • Naďalej ostáva aktuálny oznam o hľadaní farníkov ochotných zapojiť sa do služby upratovania našich kostolov v Ivanke aj v Zálesí. Vzadu v kostoloch je na stolíku zoznam aktuálnych skupín.  Vyberte si, ku komu sa chcete pridať, alebo sa len voľne dopíšte na koniec zoznamu a zanechajte na seba kontakt. Ozveme sa vám. Ďakujeme!
  • Bohuznámi darcovia obetovali na kostol v Ivanke 100 €, 15 € a 5 € a na kostol v Zálesí 10 €, 100 € a 50 €. Pán Boh odmeň.
  • Upratovanie kostola bude mať v sobotu v Ivanke skupina č. 13 a v Zálesí skupina č. 7.