Liturgický kalendár:

 

Úmysly svätých omší:

Nedeľa
5.3. Ivanka
Zálesie
Ivanka
Zálesie
Ivanka
7:30
9:00
10:30
15:00
15:00
+ Dušan Mechura a rodičia a starí rodičia z obidvoch strán
Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu Panny Márie
Za farníkov
Krížová cesta v kostole v Zálesí
Krížová cesta vo farskom  kostole
Pondelok 6.3. Ivanka 18:30 pred večernou sv. omšou modlíme mariánske večeradlo
+ z rodiny Varínovej a Vitálošovej
Utorok
7.3. Svätá omša nebude
Streda 8.3. Ivanka
Zálesie
7:00
17:00
Poďakovanie Pánu Bohu za dar života
Zálesie 17.00 Za uzdravenie syna, Božiu pomoc a ochranu Panny Márie
Štvrtok 9.3. Ivanka 18:30 + Tibor Jančula a ostatní zosnulí z rodiny
Piatok 10.3. Ivanka
Ivanka
18:00
18:30
Krížová cesta
+ rodičia z obidvoch strán a ostatní zosnulí z rodiny
Sobota 11.3. Ivanka 7:00
Za uzdravenie v rodine
Nedeľa 12.3. Ivanka
Zálesie
Ivanka
Zálesie

Ivanka
7:30
9:00
10:30
15:00
15:00
+ Alojz, Emília, Bohumír, Anton a Frederika
+ Paulína Fondrková a ostatní zosnulí z rodiny z obidvoch strán
Za farníkov
Krížová cesta v kostole v Zálesí
Krížová cesta vo farskom kostole
 • V pondelok 6.3.2023 sa pred večernou sv. omšou modlíme mariánske večeradlo.
 • Odpustky v pôstnom období:
  • Kto koná Pobožnosť Krížovej cesty, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
  • Veriaci, ktorý sa v piatok v pôstnom období pomodlí  po sv. prijímaní pred obrazom Ukrižovaného Ježiša Krista modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
 • Počas pôstneho obdobia vás pozývame na krížové cesty:
  • v Ivanke každý piatok v kostole o 18,00 hod. a v nedeľu o 15,00 hod. Pri priaznovom počasí v nedeľu bude krížová  cesta v Ivanke na krížovej ceste za kostolom.
  • V Zálesí bude krížová cesta v kostole v nedeľu o 15,00 hod.
 • V piatky pôstneho obdobia je možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia od 17,30 hod. do 17,50 hod.
 • V piatok 10.3.2023 bude stretnutie birmovancov. Začíname sv. omšou.
 • V sobotu 11.3.2023 o 9,00 hod. vo farskom kostole bude stretnutie prvoprijímajúcich detí.
 • Aj v tomto roku vás prosíme o poukázanie 2 % z dane Občianskemu združeniu Sv. Jána Krstiteľa, ktoré sa snaží podporiť zachovanie, obnovu a zveľaďovanie hodnôt národnej  kultúrnej pamiatky – farského kostola v Ivanke. Editovateľné tlačivo nájdete na farskej stránke.
 • Bohuznámi darcovia obetovali na kostol v Ivanke 10 €, a na kostol v Zálesí 100  € a 10 €. Pán Boh odmeň.
 • Upratovanie kostola bude mať v Ivanke v sobotu skupina č. 2 a v Zálesí skupina č. 4 .