Liturgický kalendár:

Úmysly svätých omší:

Nedeľa
12.3. Ivanka
Zálesie
Ivanka
Zálesie
Ivanka
7:30
9:00
10:30
15:00
15:00
+ Alojz, Emília, Bohumír, Anton a Frederika
+ Paulína Fondrková a ostatní zosnulí z rodiny z obidvoch strán
Za farníkov
krížová cesta v kostole v Zálesí
krížová cesta vo farskom kostole 
Pondelok 13.3. Ivanka 18:30 pred večernou sv. omšou modlíme mariánske večeradlo
+ z rodiny Františka Morávka a z rodiny Marekovej
Utorok
14.3. Svätá omša nebude
Streda 15.3. Zálesie
Ivanka
17:00
18:30
+ Jozef Mikulka, syn Jozef, Ján Podmanický a Anna
+ Mária a Ján Halaškoví, rodičia a súrodenci z obidvoch strán
Štvrtok 16.3. Ivanka 18:30 + Ľudovít a Helena Kosiboví, Imrich a Igor Oravcoví
Piatok 17.3. Ivanka 18:00
18:30
Krížová cesta vo farskom kostole 
+ rodičia, dcéra Dominika a za Božie požehnanie pre rodinu Mišíkovú
Sobota 18.3. Ivanka
Zálesie
7:00

+ Mikuláš, Stanislav a Mária
od 18,30 do 19,30 hod. bude v kostole v Zálesí tichá adorácia
Nedeľa 19.3. Ivanka
Zálesie
Ivanka
Zálesie

Ivanka
7:30
9:00
10:30
15:00
15:00
Za farníkov
+ Jozef a rodičia z obidvoch strán a za zdravie a Božie požehnanie pre živých z rodiny
Poďakovanie Pánu Bohu za dar života a sviatosť krstu a za Božie požehnanie pre rodinu
krížová cesta v kostole v Zálesí
krížová cesta vo farskom kostole 
 • V pondelok 13.3.2023 sa pred večernou sv. omšou modlíme mariánske večeradlo.
 • Odpustky v pôstnom období: Kto koná Pobožnosť Krížovej cesty, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Veriaci, ktorý sa v piatok v pôstnom období pomodlí  po sv. prijímaní pred obrazom Ukrižovaného Ježiša Krista modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
 • Počas pôstneho obdobia vás pozývame na krížové cesty: v Ivanke každý piatok v kostole o 18,00 hod. a v nedeľu o 15,00 hod. Pri priaznovom počasí v nedeľu bude krížová cesta v Ivanke na krížovej ceste za kostolom. V Zálesí bude krížová cesta v kostole v nedeľu o 15,00 hod.
 • V piatky pôstneho obdobia je možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia od 17,30 hod. do 17,50 hod.
 • V piatok 17.3.2023 bude stretnutie birmovancov. Začíname sv. omšou.
 • V sobotu 18.3.2023 o 9,00 hod. vo farskom kostole bude stretnutie prvoprijímajúcich detí.
 • V sobotu 18.3.2023 od 18,30 do 19,30 hod. bude v kostole v Zálesí tichá adorácia.
 • Na budúcu nedeľu 19.3.2023 pri sv. omši o 9,00 hod. bude zbierka na kostol v Zálesí. Pán Boh odmeň.
 • Na budúcu nedeľu 19.3.2023 o 16,00 hod. sa uskutoční vo veľkej sále kaštieľa pôstny benefičný koncert – 7 posledných viet Krista na kríži. Bližšie informácie na nástenke.
 • Aj v tomto roku vás prosíme o poukázanie 2 % z dane Občianskemu združeniu Sv. Jána Krstiteľa, ktoré sa snaží podporiť zachovanie, obnovu a zveľaďovanie hodnôt národnej kultúrnej pamiatky – farského kostola v Ivanke. Editovateľné tlačivo nájdete na farskej stránke.
 • Bohuznámy darca obetoval na kostol v Ivanke 10 €. Pán Boh odmeň.
 • Upratovanie kostola bude mať v Ivanke v sobotu skupina č. 3 a v Zálesí skupina č. 5.