Liturgický kalendár:

Pondelok: Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie (slávnosť)
Sobota: ZVESTOVANIE PÁNA (slávnosť)

Úmysly svätých omší:

Nedeľa
19.3. Ivanka
Zálesie
.
Ivanka
.
Zálesie
Ivanka
7:30
9:00
.

10:30
.
15:00
15:00
Za farníkov
+ Jozef a rodičia z obidvoch strán a za zdravie a Božie požehnanie pre živých z rodiny
Poďakovanie Pánu Bohu za dar života a sviatosť krstu a za Božie požehnanie pre rodinu
Krížová cesta v kostole v Zálesí
Krížová cesta vo farskom  kostole
Pondelok 20.3. Ivanka 18:30 pred večernou sv. omšou modlíme mariánske večeradlo
Za milosť dobrého života, šťastnú hodinu smrti a večnú radosť v nebi
Utorok
21.3. Svätá omša nebude
Streda 22.3. Zálesie
Ivanka
17:00
18:30
Poďakovanie za 90 rokov života a prosba o ochranu Panny Márie
Za zosnulých a živých z rodiny
Štvrtok 23.3. Ivanka 18:30 + z rodiny Žabkovej, Hanusovej a Horváthovej
Piatok 24.3. Ivanka
Ivanka
.
18:00
18:30
.
Krížová cesta
Poďakovanie Pánu Bohu za 1. rok života syna Jozefa, prosba o zdravie a ochranu Panny Márie
Sobota 25.3. Ivanka 7:00
+ z rodiny Moravčíkovej, Ševelovej, Novákovej, Paľovej, Debrecényovej a Cisárovej
Nedeľa 26.3. Ivanka
Zálesie
Ivanka
Zálesie

Ivanka
7:30
9:00
10:30
15:00
15:00
+ Alžbeta Bertová
Za Božiu pomoc pre Máriu, Celestína, Ľubicu, Eduarda a + Petra a Petra
Za farníkov
Krížová cesta v kostole v Zálesí
Krížová cesta vo farskom kostole
 • Dnes 19.3.2023 pri sv. omši o 9,00 hod. je zbierka na kostol v Zálesí. Pán Boh odmeň.
 • Dnes 19.3.2023 o 16,00 hod. sa uskutoční vo veľkej sále kaštieľa pôstny benefičný koncert – 7 posledných viet Krista na kríži.
 • V pondelok 20.3.2023 sa pred večernou sv. omšou modlíme mariánske večeradlo.
 • Kto sa zúčastní pobožností Krížovej cesty, v piatok v pôstnom období sa pomodlí po sv. prijímaní modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
 • Počas pôstneho obdobia vás pozývame na krížové cesty:
  • v Ivanke každý piatok v kostole o 18,00 hod. a v nedeľu o 15,00 hod. Pri priaznovom počasí v nedeľu bude krížová  cesta v Ivanke na krížovej ceste za kostolom.
  • V Zálesí bude krížová cesta v kostole v nedeľu o 15,00 hod.
 • V piatky pôstneho obdobia je možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia od 17,30 hod. do 17,50 hod.
 • V piatok 24.3.2023 bude stretnutie birmovancov. Začíname sv. omšou.
 • V sobotu 25.3.2023 o 9,00 hod. vo farskom kostole bude stretnutie prvoprijímajúcich detí.
 • Na budúcu nedeľu 26.3.2023 pri všetkých sv. omšiach bude zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom v krajinách Blízkeho východu. Pán Boh odmeň za vaše milodary.
 • Spovedanie chorých po domoch k Veľkej noci bude v 13. týždni. Nahláste prosím svojich blízkych v sakristiách kostolov.
 • Spoveď pred Veľkou nocou v našej farnosti bude na Kvetnú nedeľu 2.4.2023. V Zálesí od 14:00 – 15:00 hod. V Ivanke od 16:00 – 18:00 hod.
 • Aj v tomto roku vás prosíme o poukázanie 2 % z dane Občianskemu združeniu Sv. Jána Krstiteľa, ktoré sa snaží podporiť zachovanie, obnovu a zveľaďovanie hodnôt národnej  kultúrnej pamiatky – farského kostola v Ivanke. Editovateľné tlačivo nájdete na farskej stránke.
 • Bohuznámi darcovia obetovali na kostol v Ivanke 100 €, 20 €, 10 € a 300 € a na kostol v Zálesí 100 €. Pán Boh odmeň.
 • Upratovanie kostola bude mať v Ivanke v sobotu skupina č. 4 a v Zálesí skupina č. 6 .