Liturgický kalendár:

Štvrtok: ŠTVRTOK PÁNOVEJ VEČERE (ZELENÝ ŠTVRTOK)
Piatok: PIATOK UTRPENIA PÁNA (VEĽKÝ PIATOK)
Sobota: SVÄTÁ SOBOTA (BIELA SOBOTA)
Nedeľa: VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

Úmysly svätých omší:

Nedeľa
2.4. Ivanka
Zálesie
Ivanka
Zálesie
Ivanka
7:30
9:00
10:30
.
.
Za farníkov
+ Anastázia a Michal a rodičia z obidvoch strán
Poďakovanie Pánu Bohu za dar života
spoveď pred Veľkou nocou od 14:00 do 15:00
spoveď pred Veľkou nocou od 16:00 do 18:00

Pondelok 3.4. Ivanka 18:30 pred večernou sv. omšou modlíme mariánske večeradlo
+ z rodiny Rotkovej a Dobrovodskej
Utorok
4.4. Svätá omša nebude
Streda 5.4. Ivanka
18:30
+ z rodiny Hambálkovej, Antalicovej a Detersovej
ZELENÝ
ŠTVRTOK
6.4. Zálesie
Ivanka
17:00
18:30
+ Jaroslav Strapáč (Po sv. omši tichá poklona do 19:00)
Za kňazov a kňazské povolania (Po sv. omši tichá poklona do 20:00)
VEĽKÝ
PIATOK
7.4. Zálesie
Ivanka
15:00
15:00
.
Obrady Veľkého Piatku (Poklona pri Božom hrobe do 19:00 hod.)
Obrady Veľkého Piatku (Poklona pri Božom hrobe do 19:00 hod.)
BIELA
SOBOTA
8.4. Zálesie
Ivanka
19:30
19:30
Na úmysel darcu  (Poklona pri Božom hrobe do 19:15 hod.)
Na úmysel darcu (Poklona pri Božom hrobe do 19:15 hod.)
VEĽKONOČNÁ
NEDEĽA
9.4. Ivanka
.
Zálesie
Ivanka
7:30
.
9:00
10:30
Poďakovanie Pánu Bohu za 60 rokov a prosba o Božie požehnanie a ochranu Panny Márie pre celú rodinu
Na úmysel darcu
Za farníkov
 • Dnes 2.4.2023 je v našej farnosti spoveď pred Veľkou nocou.
  • V Zálesí od 14:00 hod. do 15:00 hod.
  • V Ivanke od 16:00 hod. do 18:00 hod.
  • Využite prosím túto možnosť. Prídu spovedať viacerí kňazi.
 • Dnes po sv. omši 10:30 hod. sa uskutoční pred kostolom akcia PODEĽME SA! Všetkým darcom Pán Boh odmeň.
 • V pondelok 3.4.2023 sa pred večernou sv. omšou modlíme mariánske večeradlo.
 • Bohoslužby vo Veľkonočnom trojdní:
  • Zelený štvrtok (pamiatka Pánovej večere) – sv. omša bude v Zálesí o 17:00 hod. a v Ivanke o 18:30 hod.
   Po sv. omši bude možnosť zotrvať v tichej poklone v Zálesí do 19:00 hod. a v Ivanke do 20:00 hod.
  • Veľký piatok (utrpenia a smrti Pána). Veľký piatok je v cirkvi dňom prísneho pôstu! V tento deň sa neslávi svätá omša, ale vykonávajú sa obrady, v Ivanke aj v Zálesí v rovnakom čase o 15:00 hod.
   Poklona pri Božom hrobe bude v Ivanke do 19:00 hod. a v Zálesí do 19:00 hod.
  • Biela sobota začne liturgiou hodín v Ivanke o 9:00 hod. a v Zálesí o 10:00 hod. a po nej bude vystavená sviatosť oltárna k poklone pri Božom hrobe do 19:15 hod.
 • Úplné odpustky počas Veľkonočného Trojdnia možno za obvyklých podmienok získať na Zelený štvrtok pri speve Tantum ergo, na Veľký piatok pri poklone svätému Krížu a na Veľkonočnú vigíliu pri obnove krstných sľubov.
 • Na Veľkonočnú nedeľu Pánovho zmŕtvychvstania bude pri všetkých sv. omšiach farská ofera. Za váš milodar Pán Boh odmeň.
 • Aj v tomto roku vás prosíme o poukázanie 2 % z dane Občianskemu združeniu Sv. Jána Krstiteľa, na zachovanie a obnovu farského kostola v Ivanke. Editovateľné tlačivo nájdete na farskej stránke.
 • Bohuznámi darcovia obetovali na kostol v Ivanke 20  € a 200 € a na kostol v Zálesí 100 €. Pán Boh odmeň.
 • Upratovanie kostola bude mať v Ivanke v sobotu skupina č. 6 a v Zálesí skupina č. 8.