Liturgický kalendár:

Pondelok: Pondelok vo Veľkonočnej oktáve
Utorok: Utorok vo Veľkonočnej oktáve
Streda: Streda vo Veľkonočnej oktáve
Štvrtok: Štvrtok vo Veľkonočnej oktáve
Piatok: Piatok vo Veľkonočnej oktáve
Sobota: Sobota vo Veľkonočnej oktáve
Nedeľa: DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

Úmysly svätých omší:

Nedeľa
9.4. Ivanka
Zálesie
Ivanka
7:30
9:00
10:30
Poďakovanie Pánu Bohu za 60 rokov a prosba o Božie požehnanie a ochranu Panny Márie pre celú rodinu
Na úmysel darcu
Za farníkov
Pondelok 10.4. Ivanka
Zálesie
Ivanka
7:30
9:00
10:30
+ z rodiny Veselskej a Klieštikovej
Poďakovanie a prosba o Božie požehnanie pre rodinu
Poďakovanie Pánu Bohu za dar života
Utorok
11.4. Svätá omša nebude
Streda 12.4. Ivanka

18:30
pred večernou sv. omšou modlíme mariánske večeradlo
+ Ján Kubínsky a rodičia z obidvoch strán
Štvrtok 13.4. Ivanka 18:30 + rodičia, brat a ostatní zosnulí z rodiny a za uzdravenie a obrátenie v rodine
Piatok 14.4. Ivanka 7:00 + z rodiny Orthovej a Kunovej a za Božie požehnanie pre živých z rodiny
Sobota 15.4. Zálesie 10:00
Za prvoprijímajúce deti a ich rodiny
Nedeľa
Božieho
milosrdenstva
16.4. Ivanka
Zálesie
Ivanka
7:30
9:00
10:30
+ z rodiny Kosibovej, Anton, Jaroslav, Jozef a Helena
+ Marta, Tibor a ostatní zosnulí z rodiny
Za farníkov
 • Ďakujem všetkým farníkom za pomoc pri slávení a príprave k Veľkej noci v našich kostoloch.
 • Dnes pri všetkých sv. omšiach bude farská ofera. Za váš milodar Pán Boh odmeň.
 • Minulú nedeľu sa na pôstnu iniciatívu PODEĽME SA vyzbieralo 522,70 €. Všetkým darcom Pán Boh odmeň.
 • V stredu 12.4.2023 sa pred večernou sv. omšou modlíme mariánske večeradlo.
 • V piatok 14.4.2023 o 15,30 hod. v kostole v Zálesí bude nácvik detí k prvému sv. prijímaniu.
  Od 16,00 hod. do 17,00 hod. bude spoveď prvoprijímajúcich detí, ich rodičov a príbuzných.
  STRETNUTIE A SPOVEĎ SA TÝKA LEN TÝCH DETÍ, KTORÉ PRISTÚPIA K 1. SV. PRIJÍMANIU V SOBOTU 15.4.2023 V ZÁLESÍ.
 • Bohuznámi darcovia obetovali na kostol v Ivanke 10 €, 10 €, 200€ a 20 € a na kostol v Zálesí 50 €, 10 €, 20 € a 200 €. Pán Boh odmeň.
 • Upratovanie kostola bude mať v Ivanke v sobotu skupina č. 7 a v Zálesí skupina č. 9.