Liturgický kalendár:

Piatok: Sv. Filipa Neriho, kňaza (spomienka)
Nedeľa: ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO (slávnosť)

Úmysly svätých omší:

Nedeľa
21.5. Ivanka
Zálesie
Ivanka
7:30
9:00
10:30
+ Vojtech a Magdaléna Kosiboví + Július a Terézia Leškoví
Za svätosť kňazov, mníšskych a rehoľných spoločnstiev a nové povolania k zasvätenému životu
Za farníkov
Pondelok 22.5. Ivanka 18:30 pred večernou sv. omšou sa modlíme mariánske večeradlo
Poďakovanie Pánu Bohu za dar života a prosba o Božie požehnanie pre celú rodinu
Utorok
23.5. Svätá omša nebude
Streda 24.5. Zálesie
Ivanka
17:00
18:30
+ Jozef Krištofič, rodičia z obidvoch strán, brat a švagor
Poďakovanie Pánu Bohu za dar života a ochranu Panny Márie pre Veroniku
Štvrtok 25.5. Ivanka 18:30 + Ladislav Belačič
Piatok 26.5. Ivanka 18:30 Poďakovanie Pánu Bohu za 90 rokov života a Božie požehnanie pre živých z rodiny
Sobota 27.5. Ivanka 7:00 + Ján Borbély a rodičia z obidvoch strán
Nedeľa
28.5. Ivanka
Zálesie
Ivanka
7:30
9:00
10:30
Za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre rodinu
Poďakovanie Pánu Bohu za dar života a prosba o Božie požehnanie
Za farníkov
  • Dnes 21.5.2023 pri všetkých sv. omšiach je zbierka na katolícke masmédiá. Pán Boh odmeň.
  • Ďakujem všetkým farníkom za pomoc pri výsadbe kvetov pred kostolom a záhradníckych prácach na krížovej ceste.
  • V pondelok 22.5.2023 sa pred večernou sv. omšou modlíme mariánske večeradlo.
  • V piatok 26.5.2023 bude stretnutie birmovancov. Začíname sv. omšou.
  • Bohuznámi darcovia obetovali na kostol v Ivanke 300 €, 30 € a 50 €, na kostol v Zálesí sa minulú nedeľu vyzbieralo 1 027 €. Pán Boh odmeň.
  • Upratovanie kostola bude mať v Ivanke v sobotu skupina č. 13 a v Zálesí skupina č. 6.