Liturgický kalendár:

Utorok: Obetovanie Panny Márie (spomienka)
Streda: Sv. Cecílie, panny a mučenice (spomienka)
Piatok: Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov (spomienka)
Nedeľa: NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTRA, KRÁĽA NEBA I ZEME

Úmysly svätých omší:

Nedeľa
19.11. Ivanka
Zálesie
Ivanka
7:30
9:00
10:30
+ Martina, František a rodičia z obidvoch strán a za Božie požehnanie pre živých z rodiny
Za Božie požehnanie pre Cyrila, Zuzanu a deti
Za farníkov
Pondelok 20.11. Ivanka 18:30 pred  sv. omšou sa modlíme mariánske večeradlo
+ Alžbeta Jánošíková, rodičia a súrodenci
Utorok
21.11. Ivanka
7:00 Na úmysel darcu
Streda 22.11. Zálesie
Ivanka
17:00
18:30
Za zdravie a Božie požehnanie pre rodičov a Dagmar s rodinou
Poďakovanie Pánu Bohu za 50 rokov života a za Božie požehnanie pre rodinu
Štvrtok 23.11. Ivanka
18:30
+ Ferdinand Kadnár
Piatok 24.11. Ivanka 18:30 + z rodiny Krištofičovej, Noskovičovej, Igazovej a Vavkovej a za Božie požehnanie pre živých z rodiny
Sobota 25.11. Ivanka 7:00. + Vladimír Haraslín a ostatní zosnulí z rodiny Haraslínovej a Takáčovej
Nedeľa
26.11. Ivanka
Zálesie
Ivanka
.
7:30
9:00
10:30
.
+ z rodiny Satkovej a Uherkovej
Za farníkov
Za zosnulých zakladateľov Miestnej skupiny Slovenského červeného kríža Ivanka pri Dunaji a za zosnulých a živých darcov krvi
  • Svätomartinskou zbierkou sa minulú nedeľu vyzbieralo 3 367,30 €. Pán Boh odmeň všetkým darcom.
  • V pondelok 20.11.2023 sa pred sv. omšou modlíme mariánske večeradlo.
  •  Slovenská katolícka charita v spolupráci s TESCO, organizuje aj v tomto roku zbierku trvanlivých potravín a drogérie pre rodiny v núdzi od 23.11. do 26.11.2023. Pre zbierku v našej farnosti Ivanka pri Dunaji a Zálesie bol určený piatok 24.11.2023. Ostatné dni sú vyčlenené iným farnostiam. Pozývame vás zapojiť sa do tejto zbierky v piatok 24.11. 2023 od 8,00 do 20,00 hod. a to zakúpením trvanlivých potravín alebo drogérie v TESCO, ktoré odovzdáte pri východe do vozíkov  pri našich dobrovoľníkoch. Do vozíkov nie je možné priniesť potraviny a drogériu zakúpené v inej predajni alebo v iný deň. Ďakujeme všetkým, ktorí sa vedia nezištne podeliť.
  • Na budúcu nedeľu 26.11.2023 je slávnosť NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTRA, KRÁĽA NEBA I ZEME. O 15,00 hod. vo farskom kostole v Ivanke bude pobožnosť s eucharistickým požehnaním. Po skončení vás pozývame do PC sv. Rozálie.
V rovnakom čase aj v kostole v Zálesí bude pobožnosť s euchaaristickým požehnaním.
  • V piatok 1.12.2023  vás pozývame na chválový večer do Kostola Najsvätejšej Trojice v Zálesí. Začína sa svätou omšou o 17,00 hod a po nej  budú nasledovať chvály pod vedením a s hudobným sprievodom spoločenstva Martindom z Bratislavy.
  • Predplatné časopisov na rok 2024: POSOL 11 € a RUŽENEC 8,40 €. Časopisy si môžete objednať v sakristiách našich kostolov najneskôr do 30.11.2023.
  • Bohuznámi darcovia obetovali na kostol v Ivanke 15, 50, 130, 100, 70, 30, 100, 100, 50 a 30 € a na kostol v Zálesí 50, 100, 50 a 15 €. Pán Boh odmeň.
  • Upratovanie kostola bude mať v Ivanke v sobotu skupina č. 3  a v Zálesí skupina č. 5.