Liturgický kalendár:

Štvrtok: Sv. Ondreja, apoštola (sviatok)
Nedeľa:  PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

Úmysly svätých omší:

Nedeľa
26.11. Ivanka
Zálesie
Ivanka
.
7:30
9:00
10:30
.
+ z rodiny Satkovej a Uherkovej
Za farníkov
Za zosnulých zakladateľov Miestneho spolku Slovenského červeného kríža Ivanka pri Dunaji a za zosnulých a živých darcov krvi
Pondelok 27.11. Ivanka 18:30 pred večernou svätou omšou sa modlíme mariánske večeradlo
+ rodičia z obidvoch strán a poďakovanie Pánu Bohu pri životnom jubileu a za Božie požehnanie pre rodinu
Utorok
28.11. Svätá omša nebude
Streda 29.11. Zálesie
Ivanka
17:00
18:30
+ Adolf a ostatní zosnulí z rodiny z obidvoch strán
+ Ján a Mária Nagyoví
Štvrtok 30.11. Ivanka 18:30 + z rodiny
Piatok 1.12. Zálesie
Ivanka
17:00
18:30
Na úmysel kňaza, po svätej omši chvály spoločenstvo Martindom
Za Božie požehnanie pre mladých v Ivanke
Sobota 2.12. Ivanka
Zálesie
7:00
16:30
Za Ružencové bratstvo
Na úmysel kňaza,  po svätej omši fatimská pobožnosť
1. advent.
Nedeľa
3.12. Ivanka
Zálesie
Ivanka
7:30
9:00
10:30
Za zdravie a Božie požehnanie pre manžela a rodinu
+ starí rodičia Božena a Ján a otec Ján
Za farníkov
 • Dnes 26.11.2023 na slávnosť NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTRA, KRÁĽA NEBA I ZEME, o 15,00 hod. vo farskom kostole v Ivanke bude pobožnosť s eucharistickým požehnaním. Po skončení vás pozývame do PC sv. Rozálie.
  V rovnakom čase o 15,00 hod aj v kostole v Zálesí bude pobožnosť s eucharistickým požehnaním.
 • V pondelok 20.11.2023 sa pred sv. omšou modlíme mariánske večeradlo.
 • Spovedanie k prvému piatku:
  • Ivanka pri Dunaji: 
   Pondelok: od 17,45 hod. do sv. omše
   Streda: od 17,45 hod. do sv. omše
   Štvrtok: od 17,45 hod. do sv. omše
   Piatokod:  17,00 hod. do sv. omše
  • Zálesie:
   Streda: od 16,00 hod. do sv. omše
 • Na budúcu nedeľu 3.12.2023 bude zbierka na charitu. Pán Boh odmeň.
 • V nedeľu 3.12.2023 vstupujeme do nového liturgického roka, ktorý začína adventom. Advent má štyri nedele: prvá nás nabáda na bedlivosť, druhá sa nesie v znamení pokánia, tretia nás povzbudzuje prežívať radosť a štvrtá hovorí o udalostiach bezprostredne pred narodením Ježiša Krista. Advent je rozdelený na dve časti: do 17. decembra liturgia dáva dôraz na očakávanie druhého príchodu Krista, v druhej časti adventu už liturgia pripravuje veriacich na stretnutie s Kristom pri jasliach.
 • Na budúcu nedeľu 3.12.2023 pri všetkých sv. omšiach v Ivanke aj Zálesí budeme požehnávať adventné vence, ktoré nám budú v našich príbytkoch pripomínať blížiace sa Narodenie Pána.
 • Na budúcu nedeľu 3.12.2023  o 16,00 hod. vás pozývame do kostola v Zálesí na adventný koncert. Info na plagáte na nástenke.
 • Predplatné časopisov na rok 2024: POSOL 11 € a RUŽENEC 8,40 €. Časopisy si môžete objednať v sakristiách našich kostolov najneskôr do 30.11.2023.
 • Bohuznámy darca obetoval na kostol v Zálesí 100 €. Pán Boh odmeň.
 • Upratovanie kostola bude mať v Ivanke v sobotu skupina č. 4  a v Zálesí skupina č. 6.