Liturgický kalendár:

Štvrtok: Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi (spomienka)
Piatok: NEPOŠKVRNENÉHO POČATIA PANNY MÁRIE – PRIKÁZANÝ SVIATOK
Úmysly svätých omší:
Nedeľa
3.12. Ivanka
Zálesie
Ivanka
Zálesie
7:30
9:00
10:30
16:00
Za zdravie a Božie požehnanie pre manžela a rodinu
+ starí rodičia Božena a Ján a otec Ján
Za farníkov
adventný koncert v kostole v Zálesí
Pondelok 4.12. Ivanka 18:30 pred  sv. omšou sa modlíme mariánske večeradlo
+ Štefan, Gabriela a Anton Obertoví + Ondrej a Leontína Havriloví
Utorok
5.12. Ivanka
6:00 Za Božie požehnanie pre rodinu Štercelovú, Samaranskú a Drobcovú
Streda 6.12. Ivanka
18:30 + z rodiny
Štvrtok 7.12. Ivanka
6:00 + Mária Axamítová
Piatok 8.12. Ivanka
Zálesie
Ivanka
8:00
17:00
18:30
+ Otto Hajzok
Poďakovanie za dar života, viery a zdravia a prosba o Božie požehnanie pre rodinu
Za farníkov
Sobota 9.12. Ivanka 6:00 + Anton a Milan Zátopkoví a ostatní zosnulí z rodiny
Nedeľa
10.12. Ivanka
Zálesie
Ivanka
7:30
9:00
10:30
+ sestra Ľubomíra, rodičia z obidvoch strán a krstná mama
+ manžel Milan, rodičia z obidvoch strán, sestra a ostatní zosnulí z rodiny
Za farníkov
 • Dnes 3.12.2023 pri všetkých sv. omšiach je zbierka na charitu. Pán Boh odmeň.
 • Dnes 3.12.2023 o 16,00 hod. v kostole v Zálesí je adventný koncert.
 • Dnešnou nedeľou vstupujeme do liturgického obdobia adventu, ktorý je spojený s rorátnymi sv. omšami. Pozývame všetkých, ktorým to pracovné a školské povinnosti dovolia do farského kostola v Ivanke na rorátne sv. omše v utorok, štvrtok a sobotu o 6,00 hod. Prineste si prosím so sebou lampáše.
 • V pondelok 4.12.2023 sa pred sv. omšou modlíme mariánske večeradlo.
 • Na budúcu nedeľu 10.12.2023 pri sv. omši o 9,00 hod. v Zálesí bude zbierka na kostol. Pán Boh odmeň.
 • V 50. týždni (od 11. do 15. 12.2023) bude spovedanie chorých po domoch. Prosíme o nahlásenie vašich príbuzných v sakristiách kostolov, najneskôr do piatku 8.12.2023. Dátum a čas sv. spovede vám včas oznámime.
 • Vianočná spoveď v našej farnosti bude na 3. adventnú nedeľu 17.12.2023. V Zálesí od 14,00 hod. do 15,00 hod. a v Ivanke od 16,00 hod. do 18,00 hod.
 • Upratovanie kostolov pred sviatkami:
  • V Ivanke aj v Zálesí v sobotu 16.12.2023 o 9,00 hod.
  • Prosíme o vašu účasť, tak ako je potrebné k sviatkom pripraviť svoju dušu, nepremárnime ani čas, aby sme mohli spoločné chvíle sviatkov sláviť v čistom, upratanom kostole.
 • Bohuznámy darca obetoval na kostol v Ivanke 30 €. Pán Boh odmeň.
 • Upratovanie kostola bude mať v Ivanke v sobotu skupina č. 5  a v Zálesí skupina č. 7.