Aj v tomto roku vás prosíme o poukázanie 2% z dane Občianskemu združeniu Sv. Jána Krstiteľa, ktoré sa snaží podporiť zachovanie kultúrnych a duchovných hodnôt, národnej kultúrnej pamiatky – farského kostola.

Údaje potrebné k vyplneniu:

Tlačivo na poukázanie 2% dane: TU

Obdobie, za ktoré sa platí daň: Rok 2023

II. ODDIEL – ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI:

15  IČO :  50059866
16 Obchodné meno (názov): OBČIANSKE ZDRUŽENIE SV.JÁNA KRSTITEĽA,  MOYZESOVA 54, 90028  IVANKA PRI DUNAJI