Veriaci, ktorý sa v piatok v pôstnom období pomodlí po sv. prijímaní pred obrazom Ukrižovaného Ježiša modlitbu Dobrý a prelaskavý Ježišu, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

Dobrý a preláskavý Ježišu,
pred Tvojou tvárou padám na kolená
a s celou vrúcnosťou duše Ťa prosím a žiadam:
dobrotivo do môjho srdca vtlač city živej viery, nádeje a lásky,
ako aj opravdivú ľútosť nad mojimi hriechmi
a pevné odhodlanie ich napraviť.
Dobrý Ježišu,
s veľkým dojatím a bolesťou duše,
uvažujem a rozjímam o Tvojich piatich ranách.
Mám pred očami,
čo o Tebe do tvojich úst vložil prorok Dávid:
Prebodli mi ruky aj nohy, môžem si spočítať všetky svoje kosti
(Ž 22,17).