Liturgický kalendár:

Štvrtok: NANEBOVSTÚPENIE PÁNA (slávnosť) – PRIKÁZANÝ SVIATOK
Sobota: Slávnosť prvého sv. prijímania v Zálesí
Úmysly svätých omší:
Nedeľa
5.5. Ivanka
Zálesie
Ivanka
7:30
9:00
10:30
Za Ružencové bratstvo
Poďakovanie a prosba o Božie požehnanie a zdravie pre rodičov
Za farníkov
Pondelok 6.5. Ivanka 18:30 pred sv. omšou sa modlíme mariánske večeradlo
+ manžel, rodičia a ostatní zosnulí z rodiny
Utorok
7.5. Svätá omša nebude
Streda 8.5. Ivanka 7:00 + Igor a Alžbeta Šaušoví, rodičia a starí rodičia
Štvrtok 9.5. Ivanka
Zálesie
Ivanka
7:30
17:00
18:30
+ Angela a Ladislav Čimoví a Viera;+ Anna a Gejza Švarboví
Poďakovanie za dar života a prosba o ochranu Panny Márie pre rodinu
+ Mária a Jozef Tóthoví
Piatok 10.5. Ivanka 18:30 + Veronika a Jozef Jaslovskí a rodičia
Sobota 11.5. Zálesie 10:00 Za prvoprijímajúce deti a ich rodiny
Nedeľa 12.5. Ivanka
Zálesie
Ivanka
7:30
9:00
10:30
+Anton Filkasz, rodičia a súrodenci z obidvoch strán a za Božie požehnanie pre živých z rodiny
Za farníkov
+ Helena a Štefan Šimkoví a ostatní zosnulí z rodiny
  • Dnes 5.5.2024 pri sv. omši o 9,00 hod. v Zálesí je zbierka na kostol. Pán Boh odmeň.
  • V pondelok 6.5.2024 sa pred sv. omšou modlíme mariánske večeradlo.
  • V máji – mesiaci Preblahoslavenej Panny Márie sa pred sv. omšami modlíme Litánie Loretánske.
  • Vo štvrtok 9.5.2024 je prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. Sv. omše budú v Ivanke o 7,30 hod. a 18,30 hod. a v Zálesí o 17,00 hod.
  • V sobotu 11.5.2024 o 10,00 hod. bude v kostole v Zálesí prvé sv. prijímanie. Pamätajme prosím v modlitbách na prvoprijímajúce deti a ich rodiny.
  • Na budúcu nedeľu 12.5.2024 pri všetkých sv. omšiach bude zbierka na katolícke masmédiá. Pán Boh odmeň.
  • Zápis do Cirkevnej materskej školy Kráľovnej anjelov  v Ivanke pri Dunaji je v dňoch  13. a 14. 5. 2024. Bližšie informácie na web stránke.
  • Domka, stredisko Ivanka pri Dunaji pozýva deti vo veku od 9 do 15 rokov na detský letný tábor, ktorý sa uskutoční v Kokave nad Rimavicou v dňoch 4. až 10.8.2024. Prihlásiť svoje deti môžete od dnes 5.5.2024 od 14,00 hod. na stránke domka.ivanka.sk
  • Bohuznámi darcovia na kostol v Ivanke obetovali 100, 300, 10, 50 a 100 € a  na kostol v Zálesí 200 10 a 500 €. Rodičia prvoprijímajúcich detí z Ivanky obetovali na kostol  610 €. Všetkým darcom Pán Boh odmeň.
  • Upratovanie kostola bude mať v Ivanke v sobotu skupina č. 9 a v Zálesí skupina č. 2.