Liturgický kalendár:

Utorok: Sv. Mateja, apoštola (sviatok)
Štvrtok: Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka (spomienka)
.
Úmysly svätých omší:
Nedeľa 12.5. Ivanka
Zálesie
Ivanka
7:30
9:00
10:30
+Anton Filkasz, rodičia a súrodenci z obidvoch strán a za Božie požehnanie pre živých z rodiny
Za farníkov
+ Helena a Štefan Šimkoví a ostatní zosnulí z rodiny
Pondelok 13.5. Ivanka 18:30 pred sv. omšou sa modlíme mariánske večeradlo
+ manžel Jozef, rodičia z obidvoch strán a za Božie požehnanie pre živých z rodiny
Utorok
14.5. Svätá omša nebude
Streda 15.5. Zálesie
Ivanka
17:00
18:30
+ rodičia a bratia Imrich a Tibor
+ manžel, syn, rodičia a súrodenci a za Božie požehnanie pre živých z rodiny
Štvrtok
16.5. Ivanka 18:30 Za Božie požehnanie a ochranu Panny Márie pre rodinu
Piatok 17.5. Ivanka 18:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Stanislavu s rodinou
Sobota 18.5. Ivanka
7:00
+ Sr. M. Bonaventura, FDC
Nedeľa 19.5. Ivanka
Zálesie
Ivanka
7:30
9:00
10:30
+ z rodiny Rotkovej a Dobrovodskej
Poďakovanie za 60 rokov manželstva, za Božie požehnanie pre rodinu a večný život pre zosnulé deti
Za farníkov
  • Dnes 12.5.2024 pri všetkých sv. omšiach je zbierka na katolícke masmédiá. Pán Boh odmeň.
  • Ďakujem farníkom, ktorí pomohli pri výsadbe kvetov pred kostolom.
  • V pondelok 13.5.2024 sa pred sv. omšou modlíme mariánske večeradlo.
  • V máji – mesiaci Preblahoslavenej Panny Márie sa pred sv. omšami modlíme Litánie Loretánske.
  • Bohuznámi darcovia obetovali na kostol v Ivanke 100 a 50 €. Minulú nedeľu bola zbierka na kostol v Zálesí, vyzbieralo sa 848 €. Rodičia prvoprijímajúcich detí v Zálesí obetovali na kostol 230 €. Všetkým darcom Pán Boh odmeň.
  • Upratovanie kostola bude mať v Ivanke v sobotu skupina č. 10 a v Zálesí skupina  č. 3.