Liturgický kalendár:

Utorok: Sv. Barnabáša, apoštola (spomienka)
Štvrtok: Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi (spomienka)
.
Úmysly svätých omší:
Nedeľa 9.6. Ivanka
Ivanka
Zálesie
7:30
9:00
10:30
Na úmysel darcu
Za farníkov
+ z rodiny Nachtigalovej, Hyllayovej a Hockovej
Pondelok 10.6. Ivanka 18:30 Za zdravie pre rodičov a krstné a birmovné deti, pred sv. omšou sa modlíme mariánske večeradlo
Utorok
11.6. Svätá omša nebude
Streda 12.6. Zálesie
Ivanka
17:00
18:30
+ Jozef Krištofič, rodičia z obidvoch strán, brat a švagrovia
+ Augustín Gaman a rodičia z obidvoch strán
Štvrtok 13.6. Ivanka 18:30
Poďakovanie Pánu Bohu za 75 rokov života a prosba o Božie požehnanie pre rodinu
Piatok 14.6. Ivanka 18:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Miroslavu, Jána a rodinu
Sobota 15.6. Ivanka
7:00 Za živých a zosnulých z rodiny
Nedeľa 16.6. Ivanka
Zálesie
Ivanka
7:30
9:00
10:30
Za duše v očistci
+ Ignác Gessay, 150. výročie narodenia zakladateľa obce Zálesie a za Božie požehnanie pre obyvateľov obce
Za farníkov – sv. omša za kaštieľom
  • Dnes 9.6.2024 je vo farskom kostole sv. omša ešte o 9,00 hod. a v Zálesí o 10,30 hod.
  • Dnes 9.6.2024 pri sv. omši o 10,30 hod. v Zálesí je zbierka na kostol. Pán Boh odmeň.
  • V pondelok 10.6.2024 sa pred sv. omšou modlíme mariánske večeradlo.
  • V mesiaci jún sa pred sv. omšami modlíme Litánie k Božskému Srdcu.
  • V nedeľu 16.6.2024 vás srdečne pozývame na farský deň. V prípade priaznivého počasia začneme sv. omšou o 10,30 hod. za kaštieľom. Po skončení sv. omše bude spoločný čas na jedlo (ktoré si môžete priniesť so sebou, alebo za dobrovoľný príspevok ochutnať pripravený guláš), mladší sa môžu zapojiť do športového a kultúrneho programu, a tí skôr narodení využiť čas na porozprávanie.
  • Bohuznámi darcovia obetovali na kostol v Ivanke 100, 10 a 100 €. Na kostol v Zálesí 10 €. Všetkým darcom Pán Boh odmeň.
  • Upratovanie kostola bude mať v Ivanke v sobotu skupina č. 14 a v Zálesí skupina č. 7.