Liturgický kalendár:

Piatok: Sv. Alfonza Gonzágu, rehoľníka (spomienka)
Nedeľa: Narodenie Sv. Jána Krstiteľa – patrocínium farského kostola
Úmysly svätých omší:
Nedeľa
16.6. Ivanka
Zálesie
Ivanka
7:30
9:00
10:30
Za duše v očistci
+ Ignác Gessay, 150 výročie narodenia zakladateľa obce Zálesie a za Božie požehnanie pre obyvateľov obce
 Za farníkov – v prípade priaznivého počasia bude sv. omša za KAŠTIEĽOM
Pondelok 17.6. Ivanka 18:30 pred sv. omšou sa modlíme mariánske večeradlo
+ brat, rodičia z obidvoch strán a ostatní zosnulí z rodiny
Utorok
18.6. Svätá omša nebude
Streda 19.6. Zálesie
Ivanka
17:00
18:30
+ Viktor, Eduard, Stanislav a Viera
+ Hana Kebisová
Štvrtok 20.6. Ivanka 18:30 + z rodiny Vargovej, Jaslovskej + Ján Mančuška a Michal Zdražil
Piatok 21.6. Ivanka 18:30 + Anna Lužová, rodičia Magdaléna a František a brat František
Sobota 22.6. Ivanka 7:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre pána prezidenta
Nedeľa 23.6. Ivanka
Zálesie
Ivanka
7:30
9:00
10:30
+ Margita Gallová, rodičia z obidvoch strán a Božie požehnanie pre živých z rodiny
+ Erich Sponer
Za farníkov – hodová sv. omša – Narodenie Sv. Jána Krstiteľa patróna farského kostola
  • Ďakujem farníčkam, ktoré upratali kostol po skončení výstavy ruží.
  • Ako sme už oznamovali, dnes 16.6.2024 je farský deň. Sv. omša je o 10,30 hod. za kaštieľom. Prijmite pozvanie stráviť spoločný čas na tomto stretnutí farnosti.
  • V pondelok 17.6.2024 sa pred sv. omšou modlíme mariánske večeradlo.
  • Od pondelka 17.6.2024 si môžete v sakristii kostola v Ivanke zapísať úmysly sv. omší na mesiac júl a august. Ohľadom úmyslov sv. omší v Zálesí oslovte prosím pána kostolníka.
  • Na budúcu nedeľu 23.6.2024 slávime patróna farského kostola Sv. Jána Krstiteľa. Pri sv. omšiach bude farská ofera. Pán Boh odmeň.
  • V mesiaci jún sa pred sv. omšami modlíme Litánie k Božskému Srdcu.
  • Bohuznámi darcovia obetovali na kostol v Ivanke 100 €. Na kostol v Zálesí 100 a 50 €. Minulú nedeľu bola zbierka na kostol v Zálesí, vyzbieralo sa 692 €. Všetkým darcom Pán Boh odmeň.
  • Upratovanie kostola bude mať v Ivanke v sobotu skupina č. 15 a v Zálesí skupina   č. 8.