FARSKÉ OZNAMY - 2. nedeľa v cezročnom období

od 20.1.2019 do 27.1.2019

 

 

Liturgický kalendár:

Pondelok:  sv. Agnesy, panny a mučenice (spomienka)
Utorok:      sv. Vincenta, diakona a mučeníka (ľubovoľná spomienka)
Štvrtok:     sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi (spomienka)
Piatok:      Obrátenie sv. Pavla, apoštola (sviatok)
Sobota:     sv. Timoteja a Títa, biskupov (spomienka)

 

Úmysly sv. omší:

Nedeľa
20.1.
   7:30 
  9:00 
10:30
 Poďakovanie Pánu Bohu pri životnom jubileu a prosba o Božie požehnanie pre celú rodinu
 Zálesie: + Štefan Fondrk a rodičia z obidvoch strán
 Za farníkov
Pondelok 21.1.
 18:30 
 Na úmysel darcu
Utorok
22.1.
    Svätá omša nebude
Streda 23.1.
17:00
18:30
 Zálesie: + Margita, Pavol a Dušan
 Na úmysel darcu
Štvrtok 24.1.
17:00
18:30
 Zálesie: + rodičia Slovákoví a sestra Ľubomíra
 + rodičia Kovároví a Trgiňoví a za Božie požehnanie pre živých z rodiny
Piatok
25.1.
18:30  
 + Alexandra Guldánová
Sobota 26.1.
  7:00
 Na úmysel darcu
Nedeľa

27.1.

   7:30 
   9:00 
10:30
 + Katarína Jurčová a starí rodičia z obidvoch strán
 Zálesie: Za obrátenie v rodine a dar živej viery
 Za farníkov

 

  • V pondelok 14.1.2019 bude pred svätou omšou mariánske večeradlo.

  • Dnes pri sv. omšiach 7,30 hod. a 10,30 hod. Bude zbierka na obnovu fasády kostola v Ivanke a pri sv. omši o 9,00 hod. bude zbierka na nový kostol v Zálesí. Pán Boh odmeň.

  • Spoločenstvo Modlitieb matiek vás pozýva na Modlitbové trojdnie, ktoré sa uskutoční v piatok, sobotu a nedeľu 25. - 27.1.2019 o 17,00 hod. v kostole v Zálesí. Bližšie informácie na nástenke.

  • Pri príležitosti 100. výročia úmrtia grófky Júlie Hunyady de Kéthely, kňažnej Obrenovič a princeznej d´Arenberg, dobrodenkyni našej obce, sa dňa 19.2.2019 na Viedenskom centrálnom cintoríne uskutoční spomienka na jej osobnosť. O 10,30 hod. bude požehnanie náhrobného kameňa s nápisom, o 11,00 hod. slávenie svätej omše requiem za zosnulú, a o 13,00 hod. v srbskom pravoslávnom chráme na Viethgasse 3 bude Parastos (veľká panychýda). Záujemcovia sa môžu prihlásiť v sakristiách kostolov.

  • Slávnosť 1. svätého prijímania v našej farnosti bude nasledovne:

v sobotu 18.5.2019 o 10,00 hod. v Ivanke pri Dunaji
v sobotu 25.5.2019 o 10,00 hod. v Zálesí

  • Upratovanie kostola bude mať v sobotu v Ivanke skupina č. 18 a v Zálesí skupina č. 3