FARSKÁ KANCELÁRIA JE DO ODVOLANIA ZATVORENÁ.

NA VYBAVENIE ÚRADNÝCH ZÁLEŽITOSTÍ NÁS KONTAKTUJTE:

 • e-mail: fara.ivanka@gmail.com
 • v texte uveďte na seba telefonický kontakt.

Adresa:

 • Rímskokatolícka cirkev
  Farnosť sv. Jána Krstiteľa
  Moyzesova 54
  900 28 Ivanka pri Dunaji

Úradné hodiny:

 • Piatok 16:00 – 17:00
  Farská kancelária – vstup a zvonček je od ulice Moyzesova cez Pastoračné centrum.
  Kňaza farnosti môžete osloviť aj po každej svätej omši a dohodnúť sa s ním.

  V prvý piatok v mesiaci a v prikázaný sviatok sa počas úradných hodín vo farskej kancelárii neúraduje.

Telefón:

 • +421 2 4594 3897

Číslo účtu kostol Ivanka pri Dunaji:

 • SK46 0900 0000 0001 8153 2347