Máj – mesiac Panny Márie

Mesiac máj sa oddávna v Cirkvi slávi ako mesiac Panny Márie. Celým mesiacom zaznieva vzývanie a oslava jej mocného príhovoru za nás u Boha v Loretánskych litániach.

Veľký ctiteľ Panny Márie svätý Ľudovít Grignion z Montfortu (17. stor.) nás uisťuje, že s Pannou Máriou sa za jeden mesiac dá urobiť väčší pokrok ako za mnoho rokov bez nej. Keď k nám príde Máriino kráľovstvo, príde aj kráľovstvo Kristovo.

Mariánsky mesiac môže byť pre nás príležitosťou, aby sme podľa vzoru a  s pomocou Panny Márie rástli a upevňovali sa vo viere. Budeme sa cítiť skutočne šťastní, ak sa budeme usilovať stále väčšmi milovať Pannu Máriu a ak to budeme učiť aj iných.

Dánsky básnik Jörgenson o svojom obrátení z luteránstva a ateizmu na katolícku vieru hovorí toto:

"Moja matka každý večer čítavala celej rodine jednu stránku z Biblie. Prv než som šiel spať, modlieval som sa kľačiačky pri posteli modlitbu Otčenáš. Raz, ako som tak kľačal v mesačnom svetle, pripojil som k Otčenášu aj modlitbu Zdravas Mária. Našiel som túto modlitbu náhodou v jednej knihe. Táto modlitba sa mi veľmi zapáčila. Môžem povedať, že ma obrátila na pravú katolícku vieru práve modlitba Zdravas Mária. Prostredníctvom Matky Márie som sa vrátil k Matke - katolíckej Cirkvi."

Tento spisovateľ je známy aj ako autor životopisov svätých. Jeden zo životopisov sa začína slovami:

"Na počiatku bola matka... Dieťa sa stáva tým, čím je matka. Tým, čím chce matka, aby sa stalo... Dieťa bude sväté, ak sa matka orientuje na Boha, ak kráča po Božej ceste..."

           

Prejavme každý svojím vlastným spôsobom patričnú úctu  k Ježišovej i našej nebeskej Matke Panne Márii,  v tomto mariánskom mesiaci.