Sviatok všetkých svätých a spomienka na všetkých verných zosnulých (Dušičky)

 

Spomienka na všetkých verných zosnulých (Dušičky)

 

MEMENTO MORI! MEMENTO VIVERE!

DušičkyVonku opäť poletuje lístie a vo vzduchu cítiť vôňu jesene. Prichádza obdobie, keď si spomínam na svojich najdrahších, ktorých som stratil na mojej pozemskej púti. Keď sa skončil ich život, aj oni akoby odleteli, podobne ako lístie padajúce zo stromov. Spadnutý list je ako ukončený život. Napriek tomu, že lístie na jar opäť narastie a medzi nami pribudnú novonarodení, tí, čo už opustili pozemský život, sa už nikdy nevrátia. Zostáva nám iba spomienka na ich dobré skutky, dobré rady, príklad života.

Nastal čas, keď viac ako inokedy myslím v modlitbách na mojich drahých zosnulých a prosím za ich duše. Vždy, keď strácam milovanú osobu,  som na zádušnej svätej omši a pohrebe, stojím nad hrobom či pri cintorínskom kríži, uvedomujem si vlastnú zraniteľnosť. Vtedy si v mysli preberám, ako konám vo svojom živote. Čo by som mohol urobiť lepšie, a v čom by som sa mal úplne zmeniť. Uvedomujem si, že mám ešte čas. Ale koľko? Možno rok, mesiac, týždeň či deň a možno už iba hodinu. Mám čas, ktorý mi dáva vzkriesený a oslávený Pán, aby som sa stihol pripraviť, aby som mu - keď príde moja jeseň – mohol odovzdať zdravú a  hojnú úrodu, dobré skutky, ktoré majú hodnotu pre večnosť.

Viem, že Pán nežiada odo mňa veľa. Možno len trochu viac ochoty, lásky, trpezlivosti. Nechce, aby som premárnil svoj život na zemi, ale aby som si vážil každý nový deň a uskutočňoval jeho príkaz lásky. Preto ho prosím, aby naplnil moje srdce novou nádejou a láskou a dal mi odvahu, aby som s pokorou a  odovzdanosťou prijímal životné skúšky, a tak bol  pripravený, keď ma k sebe povolá.

Prejde určité obdobie a znova nadíde jeseň a s ňou dušičkový čas. Možno niekto iný zastane pri mojom hrobe. Pomodlí sa a zamyslí nad svojím životom.

 


 

Sviatok všetkých svätých

Svätí sú ľudia, cez ktorých žiari svetlo!

Mnohí z nás vo svojom vnútri nosíme obraz svätých, ktorý však nemusí vždy vystihovať podstatu svätosti. Pri vyslovení slova svätýsi možno predstavíme nehybné kamenné či drevené sochy, alebo obrazy s maľbami, ktoré znázorňujú ľudí s pohľadom plným úžasu, upretým k nebu. 

Sviatok všetkých svätých je spomienkou na ľudí, ktorí žili pred nami svoj život, v plnej odovzdanosti Bohu. V rôznej miere mali určité charizmy, ktoré vedeli dať do služby blížnym. Boli to v podstate talenty, ktoré dostali od Boha a snažili sa ich znásobiť.

Treba nám však vedieť, že rovnako ako my, nežili bezstarostným životom. Aj oni prechádzali rôznymi skúškami, čelili pokušeniam, mnohí z  nich žili v existenčne náročnejšej dobe ako my. No napriek tomu sa snažili – počas ich pozemskej púte uprostred všetkých ťažkostí, ktoré im prinášal život - s veľkou oddanosťou, odvahou, vernosťou a vytrvalosťou kráčať v Ježišových šľapajach a žiť evanjeliové pravdy.

Sviatok všetkých svätých nech nie je pre teba len vďačnou spomienkou, ale aj konkrétnou výzvou, nakoľko je sviatkom potenciálnych svätých. Tento sviatok ťa chce povzbudiť a dodať ti odvahu hľadať svoju vlastnú životnú cestu, cestu viery a spásy.

Mama so synčekom sa na prechádzke zastavila
v kostole. Slnečné lúče presvitajúce cez mozaiky umiestnené vo svätyni, dávali postavám svätých, ktoré znázorňovali, svetlo, žiaru a život. Synček sa spýtal: „Mama, kto sú títo?“  „To sú svätí.“ vysvetľuje mama synovi. Teraz už viem, kto sú svätí - Svätí sú ľudia, cez ktorých žiari svetlo! - povedal chlapec.V tejto jeho odpovedi odznela výstižná, presná charakteristika svätých, a svätosti.

Snaž sa žiť tak, aby raz toto o tebe mohli povedať iní. Snaž sa prinášať svetlo druhým a žiariť pre Božiu Lásku.

Na záver sa zamysli nad slovami, ktoré povedal Erasmus von Rotterdam: Nič ti neosoží uctievanie svätých a dotýkanie sa relikvií, pokiaľ necháš bez povšimnutia odkaz, ktorý ti zanechali -  príklad ich života.