Dňa 14. februára 2008 z poverenia Sv. Otca Benedikta XVI. oznámil kardinál Jozef Tomko slovenským biskupom zhromaždeným na pôde Apoštolskej nunciatúry v Bratislave historické prerozdelenie rímskokatolíckych diecéz na Slovensku. Svätý Otec zriadil arcidiecézu v Bratislave, ktorá bude metropolitnou, diecézu v Žiline, Trnave ponechal titul arcidiecézy, schválil zmeny hraníc diecéz a dvoch cirkevných provincií.

Rímskokatolícka cirkev na Slovensku má dnes dve provincie: Západnú a Východnú. Do Západnej provincie patria arcidiecézy Bratislava a Trnava, diecézy Nitra, Žilina a Banská Bystrica. Do Východnej provincie patrí arcidiecéza Košice a diecézy Spiš a Rožňava. Na území Slovenska vznikla aj gréckokatolícka provincia. Prešovská eparchia bola povýšená na arcibiskupstvo, Košický apoštolský exarchát na eparchiu a vznikla nová Bratislavská eparchia.

Dňa 31. marca 1995 pápež Ján Pavol II. apoštolskou konštitúciou Pastorali quidem permoti zriadil Košickú cirkevnú provinciu a súčasne bola Trnavská arcidiecéza premenovaná na Bratislavsko-trnavskú arcidiecézu a Dóm sv. Martina bol Poslednými úpravami zo dňa 14. februára 2008 stal sa katedrálnym kostolom Bratislavskej metropolitnej arcidiecézy.

Naša farnosť Ivanka pri Dunaji, v rámci Bratislavskej arcidiecézy patrí do dekanátu Senec.

Pozri http://abu-bratislava.sk/schematizmus/dekanaty-0-sk