Cieľom Občianskeho združenie Sv. Jána Krstiteľa  je zachovanie kultúrnych hodnôt na území farnosti Rímskokatolíckej cirkvi v Ivanke pri Dunaji.

Ciele združenia budú napĺňané najmä týmito formami:

  • Podpora, obnova, renovácia, ochrana a zveľaďovanie náboženských a kultúrnych pamiatok nachádzajúcich sa na území farnosti Rímskokatolíckej cirkvi v Ivanke pri Dunaji, predovšetkým opravy kostola Sv. Jána Krstiteľa, kaplnky Svätej Rozálie, vrátane pamiatok a ostatného interiéru.
  • Rekonštrukcia krypty nachádzajúcej sa v kostole Sv. Jána Krstiteľa.

IČO: 50059866

Sídlo:  Občianske združenie Sv. Jána Krstiteľa, Moyzesova 54, 90028 Ivanka pri Dunaji

Dátum vzniku: štvrtok, 10. decembra 2015

Tlačivo na poukázanie 2% z dane: Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Informácie o prijatých 2% dane za jednotlivé roky: FinStat