Pastoračné centrum svätej Rozálie slúži pre potreby farnosti, zvlášť  k duchovnej obnove farníkov.

K dispozícii je jedna pastoračná miestnosť s kapacitou 50 osôb,  prislúchajúce sociálne zariadenie a kuchynka.

Používanie priestorov je potrebné dohodnúť si osobne s kňazom farnosti.

Vzhľadom na skutočnosť,  že priestory užíva viacero spoločenstiev,  je potrebné,  aby každý s ohľadom na ďalších užívateľov  po ukončení svojho stretnutia zanechal  priestory v pôvodnom stave a upratané. Pastoračné centrum si upratujeme sami.

Za bezpečnosť a čistotu priestorov zodpovedá vedúci spoločenstva.

Upratanie priestorov Pastoračného centra zahŕňa:

  • uloženie stolov a stoličiek, povysávanie a umytie dlážky v pastoračnej miestnosti, v kuchynke, v sociálnych miestnostiach a chodbe
  • vynesenie odpadu. Papiere, fľaše treba dávať do opadového vreca a vyniesť do smetnej nádoby. Použité utierky v kuchynke je potrebné vrátiť vypraté

Upozornenie:

  • do Pastoračného centra nie je dovolené vstupovať s kolieskovými korčuľami, kolobežkou alebo bicyklom a opierať ich o budovu.
  • pre úschovu bicyklov použite stojany na nádvorí pri kostole.

Kalendár obsadenosti Pastoračného centra