Dušičková oktáva

Možnosť získania odpustkov v Dušičkovej oktáve

 Veriaci, ktorý  v deň Spomienky na všetkých zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku,  pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery (Verím v Boha) môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci.

Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky:

- svätá spoveď krátko predtým alebo potom);
- sväté prijímanie (najlepšie v ten istý deň);
- modlitba na úmysel Sv. Otca (stačí Otče náš, Zdravas a Sláva).

Je treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa.

Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie podmienky. Jedna sv. spoveď stačí na všetky odpustky.

 

Martin Hudaček Súsošie za nenarodené dieťa

súsošie za nenarodené deti od slovenského autora Martina Hudačeka


Sviečka za nenarodené deti 2.11.

 2. novembra si každoročne uctievame pamiatku nenarodených detí, ktoré zomreli pri potrate. 
Vonkajším symbolom spomienky sú horiaca svieca a modlitba za úctu k životu.
Viac na: http://www.forumzivota.sk/sviecka-za-nenarodene-deti