Vysluhovanie sviatostí

Krst dieťaťa je potrebné dohodnúť si vopred.

Sobáš je potrebné dohodnúť minimálne tri mesiace vopred.

Zaopatrenie zomierajúceho - v prípade nezastihnutia kňaza farnosti na fare môžete osloviť kňazov Jezuitov v kaštieli ( tel.: 402 59 222 ).

Pohreb - je potrebné dohodnúť si so kňazom farnosti deň a čas pochovania zomrelého (pochováva sa v pondelok až sobotu).

 

Kňaza farnosti - farára môžete kontaktovať v kostole hneď po svätej omši,  počas úradných hodín v súrnom prípade počas dňa na farskom úrade.