Zbor CREDO

Kto sme?

Sme skupinka mladých ľudí (vo veku od 13 - 30 rokov :), ktorých spája spoločná záľuba a to spievanie, hranie a všetko s tým spojené!
Našim spevom chceme predovšetkým oslavovať nášho Otecka a tiež vytvárať príjemnú atmosféru na stretnutiach s Nim - na svätých omšiach..

Kedy a kde spievame?

Často na nedeľných svätých omšiach v Ivanke, občasné spievanie na omšiach v iných farnostiach, spievanie na svadbách, krstoch, na hudobných festivaloch...

Kedy a kde máme nácviky („skúšky“)?

Každú sobotu o 18.00, momentálne však nemáme stálu skúšobňu, no kto chce vedieť, kde skúšame, dozvie sa ;).

Je počet členov nášho zboru obmedzený?

Nie!!! môže sa k nám pridať ktokoľvek, kto s nami zdieľa rovnaké nadšenie a radosť zo spievania a hrania... radi privítame nové tváre :)

 

Viac sa o nás dozvieš na: http://www.credo.ivanka.sk/o-nas