Sväté omše sledujte aktuálne na stránke:

Farské oznamy

Sviatosť zmierenia

  vo všedné dni 30 minút pred sv. omšou

V piatky pôstneho obdobia je možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia od 17,30 hod. do 17,50 hod.
V  inom čase
môžete pristúpiť k sviatosti zmierenia aj v blízkej Bratislave.

 

Pobožnosti

Denne

  • modlitba sv. ruženca ½ hodiny pred svätou omšou

Pondelok

  • o 17.45 hod. sa modlí Mariánske večeradlo (prípadné zmeny budú uvedené v nedeľných oznamoch)

Piatok

  • v období pôstu sa modlí krížová cesta o 18.00 hod.

Sobota

  • pobožnosť svätého ruženca pred sv. omšou

Nedeľa

  • podľa liturgického obdobia o 15.00 hod. – krížová cesta alebo korunka k Božiemu milosrdenstvu.

Mimoriadne

  • výročná poklona – 11. septembra v kalendárnom roku