Loading...
Farnosť sv. Jána Krstiteľa – Ivanka pri Dunaji2023-01-14T22:30:24+01:00

FARSKÉ OZNAMY

NA TENTO TÝŽDEŇ

ĎALŠIE OZNAMY

Modlitba apoštolátu
Večné Slovo, jednorodený Syn Boží, nauč nás pravej veľkodušnosti, nauč nás tebe slúžiť, ako si to právom zasluhuješ: aby sme dávali a nepočítali, aby sme bojovali a nedbali na rany, aby sme pracovali a netúžili po odpočinku, aby sme sa obetovali a nečakali inú odmenu, ako to povedomie, že sme splnili tvoju svätú vôľu. Amen.
Sv. Ignác z Loyoly

Go to Top