Snažme sa ešte viac v tomto pôstnom období počúvať, čo Ježiš neprestáva hovoriť človeku dneška.
17.3.2019 do 24.3.2019
Posolstvo Svätého Otca Františka