Liturgický kalendár:

Utorok: Návšteva Preblahoslavenej Panny Márie (sviatok)
Streda: Sv. Tomáša, apoštola (sviatok)
Piatok: Sv. Cyrila, mnícha a Metoda, biskupa, Slovanských vierozvestov, patrónov Európy (slávnosť)
Úmysly svätých omší:
Nedeľa
30.6. Ivanka
Zálesie
Ivanka
7:30
9:00
10:30
+ František Podhradský
Za farníkov
+ rodičia Etela a Michal Strapkoví a za Božie požehnanie pre živých z rodiny
Pondelok 1.7. Ivanka 18:30 pred sv. omšou sa modlíme mariánske večeradlo
Za Božiu pomoc a požehnanie pre Katarínu a jej rodinu
Utorok
2.7. Svätá omša nebude
Streda 3.7. Ivanka 18:30 + Katarína Gašparovýchová a za Božiu pomoc pre rodinu a syna
Štvrtok 4.7. Ivanka 7:00 + Jaroslav, Anna a Marek
Piatok 5.7. Ivanka
Zálesie
Ivanka
7:30
9:00
10:30
+ Jozefína a Ján Paveloví a ostatní zosnulí z rodiny
+ Adolf a ostatní zosnulí z rodiny Targošovej a Bednarčíkovej
Za Božiu pomoc v chorobe a Božie požehnanie pre rodinu
Sobota 6.7. Ivanka
Zálesie
7:00
16:30
Za Ružencové bratstvo
Na úmysel kňaza – po sv. omši pobožnosť na Fatimskú sobotu
Nedeľa 7.7. Ivanka
Zálesie
Ivanka
7:30
9:00
10:30
+ Ján Hajzok a rodičia
+ Eva Zapletalová
Za farníkov
 • Dnes 30.6.2024 pri všetkých sv. omšiach je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Za vaše milodary Pán Boh odmeň.
 • V pondelok 1.7.2024 sa pred sv. omšou modlíme mariánske večeradlo.
 • Spovedanie pred prvým piatkom:
  • Ivanka pri Dunaji:
   pondelok: od 17,45 hod. do sv. omše
   streda: od 17,45 hod. do sv. omše
   štvrtok: od  6,30 hod. do sv. omše
   piatok: od  7,00 hod. do sv. omše 7:30; od 10,00 hod. do sv. omše 10:30
  • Zálesie:
   piatok: od  8,00 hod. do sv. omše
 • V piatok 5.7.2024 je slávnosť sv. CYRILA, mnícha a METODA, biskupa, Slovanských vierozvestov, patrónov Európy. Sv. omše budú v Ivanke o 7,30 hod. a 10,30 hod. V Zálesí o 9,00 hod.
 • V sakristii kostola v Ivanke si môžete zapísať úmysly sv. omší na mesiac august. Ohľadom úmyslov sv. omší v Zálesí oslovte prosím pána kostolníka.
 • Na budúcu nedeľu 7.7.2024 pri sv. omši o 9,00 hod. bude zbierka na kostol v Zálesí. Za vaše milodary Pán Boh odmeň.
 • Bohuznámi darcovia obetovali na kostol v Ivanke 50 a 150 €. Na kostol v Zálesí  50 €.  Pán Boh odmeň.
 • Upratovanie kostola bude mať v Ivanke v sobotu skupina č. 17 a v Zálesí skupina č. 1.