Liturgický kalendár:

Štvrtok:  Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy (sviatok)
.
Úmysly svätých omší:
Nedeľa 7.7. Ivanka
Zálesie
Ivanka
7:30
9:00
10:30
+ Ján Hajzok a rodičia
+ Eva Zapletalová
Za farníkov
Pondelok 8.7. Ivanka 18:30 pred sv. omšou sa modlíme mariánske večeradlo
+ Ľudmila, Oľga, rodičia a za Božie požehnanie pre živých z rodiny
Utorok
9.7. Zálesie
Ivanka
10:00
 + Anna Szemanová – pohrebná sv. omša
Svätá omša nebude
Streda 10.7. Zálesie
Ivanka
17:00
18:30
+ Jaroslav Strapáč
Poďakovanie Pánu Bohu za 85 rokov života a Božie požehnanie a ochranu Panny Márie pre rodinu
Štvrtok 11.7. Ivanka 7:00 Za milosť dobrého života, šťastnú hodinu smrti a večnú radosť v nebesiach pre rodinu
Piatok 12.7. Ivanka 18:30 + Félix a rodičia z obidvoch strán
Sobota
13.7. Ivanka
7:00 Za Božie požehnanie pre príbuzných, známych a dobrodincov
Nedeľa 14.7. Ivanka
Zálesie
Ivanka
7:30
9:00
10:30
Poďakovanie za prijaté sviatosti v rodine
Za farníkov
+ Mária a Vincent a za uzdravenie a Božiu pomoc pre rodinu Valíkovú a syna Lukáša
  • Dnes 7.7.2024 pri sv. omši o 9,00 hod. je zbierka na kostol v Zálesí. Za vaše milodary Pán Boh odmeň.
  • V pondelok 8.7.2024 sa pred sv. omšou modlíme mariánske večeradlo.
  • Bohuznámi darcovia obetovali na kostol v Ivanke 10 €. Na kostol v Zálesí 10 €.  Pán Boh odmeň.
  • Upratovanie kostola bude mať v Ivanke v sobotu skupina č. 18 a v Zálesí skupina  č. 2.